14% (Blog: Paul Peters)

05-03-2019

De Nederlandse overheid heeft haar belang in Air France-KLM uitgebreid. Net als de Franse overheid heeft de Nederlandse overheid nu ook een belang van ongeveer 14%.

Volgens onze minister van  Financiën is deze beslissing genomen vanwege ‘het waarborgen van het publieke belang van Nederland’. Daaraan voegde de minister toe dat het gaat om het economisch belang van zowel KLM als Schiphol.

Trendbreuk
Er is duidelijk sprake van een trendbreuk bij de Nederlandse overheid. Er is namelijk al veel eerder vanuit KLM om een stevige houding van de Nederlandse overheid gevraagd. Die is er uiteindelijk dan gekomen. Dit biedt ongetwijfeld kansen voor de bloembollensector. In onze mooie sector dient toch ook een publiek belang. In cijfers is het belang van Air France-KLM indrukwekkend. In 2018 zijn 101 mln passagiers vervoerd en is er 26,5 mld euro omzet gemaakt met 88.800 werknemers. Maar dan onze sector. In 2018 is in Nederland op 26.000 ha bloembollen geteeld met een exportwaarde 1,25 mld gerealiseerd door ± 16.000 werknemers!

Bloeiende sector
Het lijkt mij dat onze belangenbehartigers gebruik kunnen gaan maken van genoemde trendbreuk. De combinatie Air France-KLM kon rekenen op een investering van 700 mln door de Nederlandse overheid. Ik stel voor dat onze belangenbehartigers niet aansturen op een geldelijke investering maar de overheid aanspreken een veel actiever beleid te voeren in het creëren van goede randvoorwaarden voor een bloeiende sector.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met Paul Peters (Manager bemiddeling).

Highlighted image: 14% (Blog: Paul Peters)

Vergelijkbaar nieuws