ACM laat BVS met rust

21-12-2021

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet af van een onderzoek naar de werkwijze van Bol van Samenwerking (BVS). Dat heeft de autoriteit in een brief aan CNB en BVS laten weten. De kartelwaakhond had signalen ontvangen dat BVS niet volgens de, door CNB aan ACM voorgestelde, handelswijze zou handelen. De ACM heeft CNB hier begin oktober op gewezen en gevraagd aan CNB om zelf onderzoek naar de werkwijze van BVS te doen.

Uitgebreid antwoord
Er is door CNB en BVS gezamenlijk in een uitgebreid antwoord aan de ACM toelichting gegeven op de huidige werkwijze van BVS. Naast deze huidige werkwijze is in het antwoord aan de ACM ook de compliance en de huidige positionering van BVS in relatie tot CNB nader toegelicht. De compliance houdt in het hele programma van controle, signaleren en het werken aan verbetering van processen. De positionering van BVS is sinds 1 juni 2021 veranderd door de overdracht van zeggenschap over BVS door CNB aan de stichting administratie kantoor (STAK). In de STAK zijn de toegetreden kwekers en CNB afgevaardigd en is een onafhankelijke derde als voorzitter aangewezen.

Afzien nader onderzoek
De ACM heeft met haar brief aan CNB laten zien dat ze de mededinging in het bloembollenvak nauwlettend volgt. Het feit dat de ACM af ziet van een nader onderzoek naar BVS sterkt zowel CNB als BVS in de motivatie om de ingeslagen weg voort te zetten.

Highlighted image: ACM laat BVS met rust

Vergelijkbaar nieuws