Areaalstatistiek van zomerbloeiers (Blog Paul)

18-07-2023

De BKD heeft de voorlopige areaalstatistiek van zomerbloeiers van oogst 2023 afgerond. Dit betreft de producten Gladiolus, Lilium en Zantedeschia. Altijd weer even spannend of er sprake is van krimp of uitbreiding en in welke cultivars dat nu zit.

Voor gladiool is sprake van een krimp na twee jaren van uitbreiding. In lelie is het areaal bijna gelijk met dat van oogst 2022. In Zantedeschia is een flinke krimp terug te lezen. Flink omdat de markt ruimte biedt voor lichte groei, maar de teelt van plantgoed van Zantedeschia’s kent nog een aantal uitdagingen.

De areaalstatistiek geeft altijd aanleiding om discussie over krimp en groei voor de komende oogstjaren met elkaar te voeren. Daarin spelen enerzijds marktkansen een belangrijke rol en anderzijds de grote uitdagingen in de teelt. Het blijkt niet eenvoudig om te groeien in areaal als er marktkansen zijn. De Zantedeschia is daarvan het voorbeeld, maar dit zien we in alle gewassen terug. De uitdagingen waar de teelt voor staat gaat bepalen of we de marktkansen kunnen benutten.

Highlighted image: Areaalstatistiek van zomerbloeiers (Blog Paul)

Vergelijkbaar nieuws