Bedrijfsovername en het gezin

15-08-2018

Iedere twee weken is er nieuws vanuit één van onze diensten. Deze keer is CNB Makelaardij aan de beurt. 

Als ouders en kinderen in een bedrijf samenwerken, komt er vroeg of laat een moment waarop de kinderen het bedrijf overnemen. Op dat moment moet er een overnameprijs worden bepaald. Dit kan zakelijk worden benaderd, maar kan niet los worden gezien van de sociale verhoudingen binnen het gezin.

Overname
Bij het vaststellen van de overnameprijs zijn ook de belangen van de kinderen die niet in het bedrijf werken in het geding. En natuurlijk die van de ouders zelf. De ouders zijn voor hun pensioeninkomen immers afhankelijk van de verkoopopbrengst van hun bedrijf. Hoe pak je zoiets aan? Greenity sprak hierover met Bas Scholten, directeur van CNB Makelaardij. “In principe moet een inventarisatie worden gemaakt van alle kinderen om de verschillende belangen inzichtelijk te maken. Zo hebben sommige kinderen meegewerkt in het ouderlijk bedrijf en andere niet, zijn kinderen in staat gesteld om een studie te volgen, enzovoort. Al die factoren kunnen een rol spelen bij de uiteindelijke bedrijfsovername. Zo kan eventueel de afspraak worden gemaakt om een en ander op een later moment te verrekenen.”

Problemen voorkomen
Het moment van bedrijfsovername door de kinderen is sowieso een goed moment om zaken te bespreken en vast te leggen, vindt Scholten. “In de meeste gevallen verkeren de ouders op dat moment nog in een geestelijk en lichamelijk goede staat. De praktijk leert dat overnamekwesties later bijna niet meer worden besproken en pas aan de orde komen bij het  overlijden van een van de ouders. Op dat moment komt er al zoveel op je af. Een vooraf goed doorgesproken regeling, die bij voorkeur helder is vastgelegd, voorkomt in zo’n situatie veel problemen en onenigheden in de familiesfeer.”

Meerwaardeclausule
De overnameprijs die de in het bedrijf werkzame kinderen gaan betalen, moet een verantwoorde grondslag hebben die ook aanvaardbaar is voor de kinderen die niet in het bedrijf werken, benadrukt Scholten. “Vindt overdracht plaats tegen bijvoorbeeld de waarde in verpachte staat, om een economische bedrijfsvoortzetting mogelijk te maken, dan is het beter dit te onderbouwen met een taxatie door een gecertificeerd taxateur. Deze lagere prijs levert voor de kinderen buiten het bedrijf nogal eens problemen op omdat de angst bestaat dat de kinderen die het bedrijf overnemen dit later voor de hogere vrije verkoopwaarde zullen doorverkopen. Dit kun je ondervangen door bij de overdracht van het bedrijf in de akte van overdracht een zogenaamde meerwaardeclausule op te nemen. Daarin wordt bepaald dat een eventuele meerwaarde bij de verkoop van het bedrijf binnen een bepaald aantal jaren, bijvoorbeeld tien jaar, wordt terugbetaald aan de ouders of wordt verdeeld onder de erfgenamen.”

In goed overleg
Wat Scholten maar wil zeggen is: zorg dat je overnamezaken goed regelt op het moment dat daar nog alle tijd voor is en alles in goed overleg kan plaatsvinden. “Familieverhoudingen kunnen door financiële geschillen worden geschaad en daar heeft uiteindelijk niemand iets aan. Dat kun je simpelweg voorkomen door er tijdig samen voor te gaan zitten.” CNB Makelaardij is ondernemers en hun opvolgers daarbij graag van dienst. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek.

Tekst: Monique Ooms

Highlighted image: Bedrijfsovername en het gezin

Vergelijkbaar nieuws