Betaaldatum januari 2018

05-12-2017

Omdat wij de betaaldatum van januari 2018 zo goed en zo snel mogelijk willen afwikkelen, is het prettig dat onze administratie op tijd over de nodige gegevens beschikt.

Wij willen u vragen leveringsnota’s van partijen die tot en met woensdag 14 december 2017 geleverd zijn, uiterlijk 20 december 2017 bij ons aan te leveren. Leveringsnota’s die later binnen komen, kunnen wij pas per betaaldatum maart 2018 verwerken. Ook al heeft de leverantie voor of op 14 december 2017 plaatsgevonden. 

Zowel kopers als verkopers verzoeken wij op de leveringsnota’s en ontvangstbewijzen duidelijk het koopbriefnummer en de leveringsdatum in te vullen.
Alvast bedankt.

Vergelijkbaar nieuws

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

30 april 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een ingrijpende verordening voor organisaties, ook in het bollenvak. Nieuwe regels U zult misschien verzuchten dat er weer nieuwe regels zijn en dat er weer een nieuwe toezichthouder wordt opgetuigd. Toch vinden we het allemaal ook van een groot belang dat zorgvuldig met onze privacygevoelige informatie wordt omgegaan. Boerenverstand Er is nog wel veel onduidelijk wat nu wel en niet mag volgens de verordening. We zijn bij CNB van mening dat het raadzaam is om gewoon boerenverstand te gebruiken om te voorkomen dat we doorslaan in te nemen maatregelen. Uw betrouwbare partner Bij CNB hebben we inmiddels de handschoen opgepakt en zijn we gestart met een inventarisatie in het bedrijf. We brengen in beeld waar risico’s liggen op het ‘lekken’ van uw privacygevoelige informatie. Hier nemen we vervolgens maatregelen. Dat kunnen digitale oplossingen zijn maar ook organisatorische. We willen immers uw betrouwbare partner blijven. Ook op het gebied van uw persoonsgegevens. We gaan er van uit dat u dit verstandige stappen vindt van CNB maar de verordening geldt voor alle organisaties dus ook u bent aan zet! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Peters, manager bemiddeling 0252 -431 493. 

Regeltjes...

18 april 2018

Wanneer ik een rondje zou gaan bellen in ons mooie bollenvak met de vraag of we een hekel hebben aan regeltjes verwacht ik een 100% volmondig ja. Het liefste willen we dat het aantal regels sterk wordt teruggebracht. Toename van regels Wat ik merk in de bemiddeling en het veilen is dat er juist steeds meer regels komen en dat ze vaak onduidelijk zijn. De toename van regeltjes komt doordat bedrijven groter worden en zaken goed geregeld willen hebben en dat een steeds groter deel van het areaal onder kwekersrecht wordt geteeld. De onduidelijkheid van regels blijkt doordat we ze steeds kritischer bekijken. Blijven praten Die regeldruk blijft voorlopig. Wat we wel kunnen proberen is te blijven communiceren over regels. Zo ontstaat duidelijkheid en vliegen we elkaar niet (te vaak) in de haren. Dat doen we bij  CNB door veelvuldig contact met u te onderhouden. We sponsoren, organiseren en staan op beurzen en marktbroeishows om met u contact te hebben. Ook zijn onze vertegenwoordigers veel langs de weg en bent u altijd welkom bij CNB. Daarmee leveren we onze bijdrage om partijen in het bollenvak in gesprek te houden zodat we elkaar niet ‘vangen’ in regeltjes. Onbekend maakt immers onbemind. Verbeteringen Tot slot zijn we ook diverse administratieve processen aan het verbeteren. Wanneer we merken dat een zin, regel of alinea onduidelijk is passen we dat aan. Bijvoorbeeld koop- en licentieovereenkomsten maar ook het CNB reglement. Dit is nodig omdat de regeldruk blijft maar de onduidelijkheid eruit moet. Graag horen we van u of u verbetering ervaart. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Peters, manager bemiddeling 0252 -431 493. 

Betaaldatum Mei 2018

29 maart 2018

Omdat wij de betaaldatum van mei 2018 zo goed en zo snel mogelijk willen afwikkelen, is het prettig dat onze administratie op tijd over de nodige gegevens beschikt. Wij willen u vragen leveringsnota’s van partijen die tot en met zaterdag 31 maart 2018 geleverd zijn, uiterlijk 9 april bij ons aan te leveren. Leveringsnota’s die later binnen komen, kunnen wij pas per betaaldatum juli 2018 verwerken. Ook al heeft de leverantie voor of op 31 maart 2018 plaatsgevonden. Zowel kopers als verkopers verzoeken wij op de leveringsnota’s en ontvangstbewijzen duidelijk het koopbriefnummer en de leveringsdatum in te vullen. Alvast bedankt.