Biologische bollen (Blog: Paul Peters)

18-02-2020

Wanneer ik het onderwerp ‘biologische bollen’ aansnijd in het bollenvak dan ontvang ik regelmatig boze blikken. Waarom besteed ik aandacht aan ‘nog geen 1% van het bollenvak’ en ‘het is troep’ krijg ik te horen.

Biologische landbouw
Wanneer je met het onderwerp ‘biologische landbouw’ op internet zoekt dan zie je dat het aandeel nog beperkt is maar wel groeit. In Nederland is nu 4% van het areaal landbouwgrond biologisch. Europees is dat 7%. Het betreft hier overigens hoofdzakelijk akkerbouw en veeteelt. Voeding dus. De groei is te verklaren door groeiende afzet (consumenten vragen er om) en doordat middelen (gewasbescherming en mest) worden verboden. Dat laatste ook weer als gevolg dat burgers daar om vragen.

Regulier vs. biologisch 
De 4% is natuurlijk beperkt maar wel groeiend. Regulier kan leren van biologisch en andersom. Vanuit een bijna tegenover gesteld gezichtspunt komen regulier en bio bij elkaar. De uitdaging voor regulier is rendabel kunnen opereren met een krimpend middelenpakket. De uitdaging voor bio is rendabel kunnen opereren met grote teeltrisico’s.
Wanneer je dit doorredeneert zou je kunnen zeggen dat het voor regulier belangrijk is dat bio groeit en antwoorden vindt op de grote teeltrisico’s. Regulier zou daar van kunnen profiteren. Immers de middelen gaan weg en komen echt niet meer terug.

Wellicht hoor ik u denken dat het nodig is dat er een proefbedrijf bio wordt opgericht. Misschien wordt daar al stiekem aan gewerkt!

Highlighted image: Biologische bollen (Blog: Paul Peters)

Vergelijkbaar nieuws