Boerenprotest (Blog Paul Peters)

15-10-2019

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat de boeren protesteren. Ik heb nog niet vernomen dat ook bollenkwekers aangesloten zijn. Maar ik verwacht wel dat er vanuit ‘de bollen’ veel sympathie is voor de boeren. Den Haag is onbetrouwbaar gebleken in haar landbouwpolitiek en op een wispelturige besluitvorming kun je geen boerenbedrijf runnen. Daarvoor is lange termijnvisie nodig en vasthoudendheid. Dat weten we ook vanuit de bollen.

Grenzen aan groei
De landbouwpolitiek is na de oorlog gericht geweest op het veilig stellen van voedsel voor de bevolking. De naam Mansholt zegt u vast wel iets. We weten toch al een poosje dat er een heel ander thema dan voedselveiligheid op de agenda staat en dat is klimaat. De club van Rome heeft in 1972 al kenbaar gemaakt dat er ‘grenzen zijn aan groei’. We kunnen dus niet beweren dat het thema klimaat recent is.

Voedselveiligheid
Toch blijkt het niet eenvoudig om de ingeslagen weg van ‘voedselveiligheid’ te verlaten en die van ‘klimaat’ te betreden. Dat heeft er vooral mee te maken dat we in Nederland erin geslaagd zijn om heel succesvol te zijn in het realiseren van ‘voedselveiligheid’ door mechanisering, automatisering, schaalvergroting en alles wat daarbij hoort. Diep in ons hart weten we dat ‘klimaat’ van dit beleid de dupe is.

Samenwerking
Boerenprotest of niet het agendapunt ‘klimaat’ gaat echt niet van de agenda. We zullen in de bloembollen ook versneld voortgang moeten geven aan de maatregelen die we al genomen hebben en nog willen gaan nemen om te verduurzamen. Dat ligt enerzijds richting biologisch en anderzijds in technische innovatie. Helaas kennen we in de huidige maatschappij geen stabiele politiek meer. De randvoorwaarden die de politiek moet bieden zullen we dan ook zelf moeten afdwingen. Het klimaat vraagt om samenwerking. Bij CNB, we zijn immers een coöperatie, voelen we dat we daarin ook verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik ben benieuwd wat u daarin van CNB, en uzelf, verwacht?

Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze blog. Neem dan contact op met Paul Peters, manager Bemiddeling. 

 

Highlighted image: Boerenprotest (Blog Paul Peters)

Vergelijkbaar nieuws