Calla-oogst geeft wisselend beeld

02-12-2021

De koude, grillige zomermaanden hadden ook effect op de van oorsprong tropische calla. Dit gewas gedijt normaliter goed bij hogere temperaturen en zo nu en dan wat gerichte beregening. De zomer van 2021 voldeed daar bepaald niet aan. De oogst laat dan ook een nogal wisselend beeld zien.

Koud voorjaar
Door het koude voorjaar, groeide het gewas langzamer dan normaal, waardoor de oogst een aantal dagen tot zelfs een paar weken vertraging zou oplopen, zo leek het. CNB-vertegenwoordiger René van Marrewijk vertelt: “Vervolgens viel er veel regen in augustus waardoor sommige percelen al afstierven. Het leek erop dat er vroeg zou worden gestart met rooien. Vervolgens werd september een mooie maand waarin het gewas goed doorgroeide, dus werd het rooien weer opgeschoven. Uiteindelijk is het rooiseizoen slechts iets later van start gegaan dan normaal.” Tijdens het rooien werkt het weer goed mee. “Daardoor loopt het allemaal lekker vlot en zijn kwekers rond de geplande datum van 5 december klaar met rooien.”

Op tijd schakelen
Over de opbrengst vertelt René: “Dit jaar zien we veel meer pythiumplekken aan de onderkant van de knollen. Ook treffen we nogal wat zachte, oftewel yoghurtknollen aan. Op dit moment is nog niet duidelijk wat daarvan de oorzaak is. Calla is een relatief jong gewas, veel dingen zijn we nog aan het uitzoeken en moeten we gaandeweg leren. Ondertussen is het een kwestie van goed opletten, bij elkaar kijken, van elkaar leren, en op tijd schakelen. Belangrijk is dat we met elkaar de kwaliteit op niveau houden, om zo teleurstellingen bij afnemers te voorkomen en de goede naam van calla hoog te houden.”

Oogstresultaten
Opvallend is dat de oogstresultaten nogal wisselend zijn. “Op het ene perceel zijn de resultaten zeer matig, op het andere perceel worden knollen van prima kwaliteit gerooid. “Het lijkt erop dat de gewasstand in september bepalend is voor de opbrengst. Stond het gewas er in september nog fris op, dan lijkt de opbrengst beter. Van de gewassen die het in september al zwaar hadden, zijn de opbrengsten matig.”

Aantallen
Ook de aantallen zijn wisselend: “Van het ene soort zijn er tekorten, van het andere soort zijn er juist meer knollen dan was verwacht. Exact weten we dat nog niet, hopelijk valt het uiteindelijk allemaal mee. Sowieso was het geen goed groeiseizoen, er zijn er niet veel overmaten in de categorie van 24 tot 28.” Rene is wel tevreden over de prijsvorming. “Vraag en aanbod zijn goed in balans.” Corona heeft daar een positieve impuls aan gegeven. “De vraag naar calla voor de tuin en op pot is sterk gegroeid. Het product is ontdekt door een grotere groep consumenten. Hopelijk blijft dat zo.”

Richtlijn is onwerkbaar
Wat calla, en ook andere zomerbloeiers zoals dahlia, verder nog parten speelt, zijn de plannen rond de 7e Nitraatrichtlijn, die vooralsnog is uitgesteld. René: “De richtlijn is voor calla niet werkbaar. Per 1 oktober zou 70% van het land beteeld moeten zijn, terwijl op dat moment juist het rooien van calla begint. Dat is niet haalbaar.” CNB-vertegenwoordiger Richard Walkier voorziet dit probleem ook voor dahlia. “Begin oktober starten kwekers met het rooien van de eerste percelen en dat loopt door tot eind november. Kwekers vragen zich echt af hoe de overheid dit heeft kunnen bedenken. Er is totaal geen rekening gehouden met hoe de verschillende gewassen in de diverse seizoen groeien.” De agrarische sector heeft dan ook aan de handrem getrokken. “Hopelijk luistert minister Schouten naar de bezwaren.”

Highlighted image: Calla-oogst geeft wisselend beeld

Vergelijkbaar nieuws