CNB past reglement aan

28-05-2019

Per 1 juni 2019 is er een nieuw CNB reglement. Dit nieuwe reglement is van toepassing op de koopovereenkomsten met schrijfdatum vanaf 1 juni 2019. Voor koopovereenkomsten met schrijfdatum voor 1 juni 2019 blijft het huidige reglement van kracht, ook als de levering na 1 juni 2019 plaatsvindt.

Wat is er veranderd?
Het reglement is aangepast als gevolg van mededinging en als gevolg van verduidelijking rondom twee- en driepartijenovereenkomsten. Tevens is het reglement in een nieuw jasje gestoken. Het is makkelijker leesbaar gemaakt en in taalgebruik gemoderniseerd. Als gevolg van mededinging heeft CNB de verkooporganisatie BVS opgericht. In het reglement is mogelijk gemaakt dat CNB koopovereenkomsten voor BVS af kan wikkelen. Dit is terug te vinden onder de titel ‘vereffening’ in het reglement. In het reglement zijn tevens twee- en driepartijenovereenkomsten duidelijker van elkaar te onderscheiden. Dit is van belang omdat alleen driepartijenovereenkomsten onder de omslag vallen. Ook is de mogelijkheid gecreëerd om, onder specifieke omstandigheden, het mogelijk te maken een vaste betaaldatum te koppelen aan een driepartijenovereenkomst.

Betaalconditie
Het artikel over levering en betaling heeft in het reglement een andere plaats gekregen. Op koopovereenkomsten met schrijfdatum vanaf 1 juni 2019 wordt onder ‘betaalconditie’ niet meer naar artikel 15.2 maar naar artikel 14.3 verwezen. Daarbij wordt op de koopovereenkomst ook expliciet vermeld of het een twee- of driepartijenovereenkomst betreft.

Vanaf 1 juni 2019 is ons nieuwe reglement op onze website te downloaden. Het huidige reglement blijft voorlopig ook op de website beschikbaar.

Highlighted image: CNB past reglement aan