CNB reglement

12-05-2022

Op alle koopovereenkomsten die u via CNB sluit is het CNB reglement van toepassing. Ik merk dat er bij vakgenoten veel vertrouwen is in het CNB reglement zonder de inhoud precies te kennen. Bij CNB ervaren we dat als een groot goed. We willen immers dat u kunt vertrouwen op onze dienstverlening en zeker ook ‘op de kleine lettertjes’.

Onder de loep
We nemen zelf het CNB reglement regelmatig ‘onder de loep’. Veranderingen in de wereld van bloembollen zijn aanleiding om tot aanpassing over te gaan. Twee jaar geleden was dat mededinging. Recent hebben we diverse regels rondom groen veilen gebundeld in ‘voorwaarden groen veilen’. Dit is aanleiding om het CNB reglement opnieuw aan te passen. We gaan u hier binnenkort over informeren.

Doornemen
We begrijpen dat u veel minder vaak met het CNB reglement druk bent. Toch nodig ik u uit om het document eens door te nemen. Bij vragen kunt u altijd bij mij of één van mijn collega’s terecht. Schroom niet om daar gebruik van te maken. U kunt bijvoorbeeld de vraag stellen ‘wat is nu eigenlijk precies een driepartijen overeenkomst?’. In eenvoudig Nederlands is het een overeenkomst waarbij CNB, en dus niet de verkoper, een vordering op de koper heeft en de koper alleen bevrijdend kan betalen aan CNB.

Highlighted image: CNB reglement

Vergelijkbaar nieuws