CNB sluit corona-boekjaar positief af met voorstel tot restitutie

30-09-2021

Het coronavirus heeft sinds vorig jaar de wereld in zijn greep gehad en dat leidde tot een verwachte lagere omzet en een hoger debiteurenrisico met een verwacht lager resultaat als gevolg.

Ondanks deze verwachting, hebben wij het boekjaar positief afgesloten. Het resultaat voor belasting over 2020-2021 is uitgekomen op
€ 1,368.000 mln, € 465.000 hoger dan in 2019-2020.

‘’Als we vooruit kijken is ons beeld positief en dat heeft ons doen besluiten de ALV voor te leggen om de gerealiseerde winst dit jaar voor een deel te restitueren,’’ aldus Leo van Leeuwen, directeur CNB.

Bemiddeling
Het handelsseizoen van zowel lelie als tulp, de grootste gewassen, kenden een stroef en moeizaam verloop van de voorverkoop en drukke daghandelseizoenen om tekorten alsnog in te vullen. De bemiddelingsomzet is met € 261,2 mln lager uitgekomen dan vorig boekjaar (€ 275,6), maar dankzij de inspanning van onze vertegenwoordigers aanzienlijk hoger uitgekomen dan verwacht bij de start van het boekjaar.

Koelen en Prepareren
De omzet is dit boekjaar als gevolg van terughoudendheid van klanten om voorraadposities in te nemen, met €5,9 mln iets lager uitgekomen dan voorgaand boekjaar (€6,0 mln). De omslag naar een positieve handelstemming begin 2021 heeft ook geleid tot vlottere uitlevering van voorraden en daarmee voor het koelen- en prepareren tot een lagere bezetting. Ondanks de lagere omzet is een mooi resultaat behaald.

Online ALV
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 14 oktober. Gezien de huidige omstandigheden en de positieve reacties van vorig jaar is de ALV ook dit jaar online. De leden ontvangen hiervoor een uitnodiging met aanvullende informatie.

Highlighted image: CNB sluit corona-boekjaar positief af met voorstel tot restitutie