Compliance (Blog: Paul Peters)

29-09-2021

In de maatschappij wordt steeds vaker gesproken over compliance. Ook bij CNB gebruiken we het woord steeds vaker.

Wikipedia zegt het volgende over compliance: “Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken.”

Controleren
Rondom mededinging is door CNB veel tijd en energie gestoken om de risico’s voor kwekers en kwekersverenigingen zoveel als mogelijk weg te nemen. Zowel vanuit CNB als BVS controleren we regelmatig of we voldoen aan de regels rondom mededinging. Dit is precies wat wordt bedoeld met compliance. Jaarlijks rapporteert zowel CNB als BVS over de stand van zaken van rondom mededinging. We stellen vast wat goed is gegaan, wat niet goed is gegaan en hoe we ons gaan verbeteren. Deze interne vastlegging is belangrijk voor onze verbeterprocessen maar ook voor verantwoording mochten we vanuit het externe toezicht (ACM) een controle krijgen.

Verbeteren
Hoewel de vastlegging best even tijd vergt merken we dat het inzicht die het oplevert ons helpt om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Zo maken we van de nood een deugd.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met Paul Peters (Manager bemiddeling).

Highlighted image: Compliance (Blog: Paul Peters)

Vergelijkbaar nieuws