Contractteelt en zekerheid van betaling (Blog Paul Peters)

08-11-2019

We hebben bij CNB vanaf 1 juni een nieuw reglement. In mei van dit jaar hebben we u daar over geinformeerd.

(Lees ook: CNB past reglement aan) 

Een van de aanpassingen is dat we in het CNB reglement een duidelijker onderscheid hebben gemaakt tussen twee- en driepartijen overeenkomsten. Dit onderscheid is belangrijk omdat alleen driepartijenovereenkomsten in de omslagregeling vallen. Daarbij hebben we ook gekeken naar contractteelt.

Oude versie
In de ‘oude’ versie van het CNB reglement (versie januari 2017) was in artikel 15.6 opgenomen dat een contractteelt enkel en alleen een driepartijenovereenkomst is wanneer aan een belangrijke voorwaarde wordt voldaan. Namelijk de voorwaarde dat contractteelt in meerdere termijnen betaald moet worden waarbij de laatste termijn niet groter mag zijn dan de daaraan voorgaande termijnen tezamen. Deze voorwaarde is komen te vervallen in het nieuwe CNB reglement.

Driepartijenovereenkomst
In het nieuwe CNB reglement is een contractteelt gewoon een driepartijenovereenkomst. Dit betekent in de praktijk dat het aantrekkelijker wordt om contractteelten door CNB te laten bemiddelen. De contractnemer heeft de zekerheid die de omslagregeling van CNB biedt. CNB heeft nog wel steeds de bevoegdheid om van een contractteelt een tweepartijenovereenkomst te maken. Ervaring leert dat bijna alle contractteelten gewoon een driepartijenovereenkomst zijn.

Voor meer informatie over contractteelt kunt u terecht bij uw vertegenwoordiger.

Highlighted image: Contractteelt en zekerheid van betaling (Blog Paul Peters)

Vergelijkbaar nieuws