De Carbon bank en True Pricing (Blog Paul Peters)

17-02-2021

Afgelopen week zag ik twee berichten over duurzaamheid voorbijkomen die mijn aandacht trokken.

De Rabobank berichtte over de Rabo Carbon Bank  en ABN Amro over True Pricing. Het initiatief van de Rabobank richt zich op de aan- en verkoop van CO2-certificaten. Dat van ABN Amro op het inzichtelijk maken, en kunnen doorberekenen, van verborgen kosten in de vorm van negatieve impact op mens en milieu.

CO2
Hoewel er direct kritiek is op de initiatieven van de banken laat de berichtgeving zien dat de zoektocht naar middelen om milieudoelen te halen onverminderd de aandacht heeft. Ondanks de corona crisis waar natuurlijk ook veel aandacht naar uit gaat. Voor de agrarische sector liggen hier duidelijk kansen. Vooral de verhandelbaarheid van CO2 certificaten laat zien dat de agrarische sector kan bijdragen aan de oplossing van milieuproblemen. In dit geval de uitstoot van CO2.

Te lagen prijzen
Het onderwerp True Pricing draagt bij aan de discussie dat agrarische producten, waaronder onze bloemen en bloembollen, voor te lage prijzen in de schappen liggen. De macht van de retail maakt het voor individuele boeren bijna onmogelijk om ‘eerlijke’ prijzen te realiseren. True pricing richt zich daarin op het kunnen doorberekenen van investeringen voor mens- en milieuvriendelijke productie.

Ik gaf al aan dat er ook kritiek is. CO2 certificaten en True Pricing klinkt nogal Haags. Te veel bureau, te weinig praktijk. Ik verwacht dat er daarom in het bollenvak pilots komen om de praktijk intensiever bij genoemde onderwerpen te betrekken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Paul Peters (Manager bemiddeling).

Highlighted image: De Carbon bank en True Pricing (Blog Paul Peters)

Vergelijkbaar nieuws