De markt blijft grillig

31-01-2022

Het koude voorjaar en de hevige regenval in de zomer hebben de lelies geen goed gedaan. Gelukkig waren de weersomstandigheden in het najaar redelijk, waardoor de schade enigszins beperkt is gebleven. Resultaat is wel dat er gemiddeld minder leliebollen zijn gerooid.

Terugblikken
Als we met de vertegenwoordigers van het CNB Lelieteam terugblikken op het seizoen, is de conclusie dat de groeiomstandigheden niet ideaal waren. “Door de aanhoudende kou in het voorjaar begonnen we twee weken later met koppen. Vervolgens kwam die klap water in juli er overheen. Daardoor werd het voor de bollen meer overleven dan groeien.” Het oogstresultaat is uiteindelijk heel wisselend.

Minder bollen
“Op sommige percelen is de schade beperkt gebleven, andere percelen zijn juist heel erg geraakt. De opbrengst is dan ook heel wisselend. De kwaliteit is over het algemeen goed. We kunnen echter wel constateren dat er gemiddeld minder bollen worden gerooid, ga maar uit van zo’n 10 procent. Zowel de aantallen als de maten vallen tegen. Van sommige soorten zullen in de broeierij en de export tekorten ontstaan.”

Invloed op de prijs
Schaarste heeft altijd invloed op de prijs. Dat zal dit seizoen niet anders zijn. “We zijn nu over de piek van het verkoopseizoen en de prijzen waren vanaf het begin hoger dan vorig jaar. Als gevolg van corona is de markt in voorjaar 2020 ingezakt, maar daarna is er wereldwijd een enorme vraag naar bloemen ontstaan. Dat heeft de prijzen een impuls gegeven. Bovendien is er zowel in binnen- als buitenland een enorme vraag naar bollen.”

Slag om de arm
Het CNB Lelieteam verwacht dat, als de omstandigheden blijven zoals ze nu zijn, deze positieve tendens zal doorzetten. “Toch moet je altijd een slag om de arm houden. De markt blijft grillig. Als corona een minder belangrijke rol gaat spelen in ons dagelijks leven, mensen weer gaan reizen, uitgaan en niet meer thuis hoeven te werken, kan het tij ook zomaar gaan keren. Dat is altijd goed om in je achterhoofd te houden als je plannen maakt voor uitbreiding.”

Highlighted image: De markt blijft grillig

Vergelijkbaar nieuws