Druk op grond blijft ondanks dreiging

24-06-2020

Iedere twee weken is er nieuws vanuit één van onze diensten. Deze keer is CNB Makelaardij aan de beurt. 

De dreiging van de coronagevolgen ten spijt, blijft de handel in bollengrond ‘rustig doorgaan’. Dat ziet CNB-makelaar Bas Scholten. “Er is niet zo veel aanbod, maar er blijft belangstelling voor bollengrond.” Daarmee lijkt deze markt zich minder aan te trekken van de landelijke ontwikkelingen. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde het aantal verhandelde hectares in het westen zelfs met 21 procent.

Gevolgen Coronacrisis
Bas erkent dat er iets minder wordt gehandeld, maar wijt eventuele terughoudendheid niet aan angst voor de financiële gevolgen van de coronacrisis. “Als we daar een effect van zien, dan is dat pas na de betaaldatum. In november weten we wat dat betreft meer, maar ik hoop natuurlijk dat het meevalt.” Volgens Scholten spreken kopers vooral het eigen vermogen aan, aangevuld met een lening van de bank of een andere financieringspartij. Bij de geldschieters is de bereidheid onverminderd groot, merkt de makelaar. “Wie voldoende eigen vermogen heeft, kan gewoon terecht.”

Bollengrond
Dat de grondhandel rustig doorgaat, wil niet zeggen dat alles bij het oude blijft. De makelaar wordt vaker benaderd door partijen van buiten de sector. Ook daar is belangstelling voor bollengrond. “We zien investeerders en beleggers die graag bollengrond willen kopen, als alternatief voor aandelen en huizen bijvoorbeeld. Probleem is zowel voor hen als voor de kwekers dat het aanbod zoals gezegd klein is.”
De belangstelling van buiten de sector heeft wel een effect op de grondprijs, die stijgt in sommige gebieden licht. “Dat is jammer voor kopers, maar weer goed voor verkopende partijen”, zegt Scholten, die als makelaar nu eenmaal tussen beide partijen in staat. Voor beleggers is landbouwgrond interessant, omdat de belegging goed bestand is tegen inflatie. Pacht is ook een goede inkomstenbron. Voor de bollensector blijft de grond daardoor wel beschikbaar voor gebruik. 

Prijs in beweging
Uit de cijfers van RVO en het kadaster over het eerste kwartaal van dit jaar blijkt dat de grondprijs in West-Nederland met 25 procent is gestegen. Tegelijkertijd is de handel met 21 procent afgenomen. Scholten benadrukt dat de stijging in de bollengrond-prijzen lang niet zo extreem is. Gemiddeld wordt voor een hectare 68.100 euro per hectare betaald, tegen 54.400 euro in het laatste kwartaal van 2019. De prijs voor bollengrond ligt daar overigens boven, tussen de 100.000 en 140.000 euro per hectare, afhankelijk van de locatie. 
In het oosten ging de prijs met 4 procent omhoog, meldt het kadaster. Gemiddeld kost een hectare 63.400 euro. Het afgelopen jaar is daar 8.800 hectare van eigenaar gewisseld, een afname met 1.000 hectare ten opzichte van het jaar ervoor. 
In het zuiden ligt de prijs iets hoger dan in het oosten, een hectare kost gemiddeld 73.500 hectare. Dat is een stijging van 2 procent vergeleken met eind 2019. Het verhandelde areaal daalde met 15 procent.

Tekst: Monique Ooms

Highlighted image: Druk op grond blijft ondanks dreiging

Vergelijkbaar nieuws