Duurzaamheid: een terugkerend onderwerp

06-03-2018

Het onderwerp duurzaam is ook in de bemiddeling van bloembollen een regelmatig terugkerend onderwerp.

Neonicotinoïden
Zo wordt de droogverkoop geconfronteerd met duurzaamheidseisen vanuit de retail. Soms leidt dat er toe dat bollenkwekers een verklaring moeten tekenen waarin ze bijvoorbeeld verklaren bepaalde gewasbeschermingsmiddelen niet te gebruiken. Veel vaker wordt door de droogverkopers gevraagd of verkopers dit middels een conditie op de koopovereenkomst verklaren. Dit betreft vooral het gebruik van neonicotinoïden. 

Certificaat
De ontwikkeling bij bollenkwekers is dat zij zich inspannen met het behalen van een certificaat waarbij ze kunnen aantonen dat ze duurzaam telen. Voor de bollenkwekers die ook bloemen of bol op pot leveren is dit al gemeengoed. Te denken valt aan het certificeren voor MPS, Milieukeur of zelfs Bio. In de bemiddeling valt op dat de bloembollenhandel nog nauwelijks verlangt dat bollenkwekers een certificaat kunnen overleggen. Dit leidt er toe dat bollenkwekers zich afvragen of het voor hen zin heeft om een certificaat te behalen zolang de bollenhandel er nauwelijks nog om vraagt?

MPS en Milieukeur
Het lijkt erop dat deze twee bewegingen langs elkaar heen lopen. Het is echter onmiskenbaar dat er recent veel aandacht is voor het onderwerp ‘duurzaam’. Dat is te zien bij studieclubs, bloemenshows en in de schrijvende pers. Vanuit CNB verwachten we dat de bloembollenhandel steeds vaker gaat informeren welke bloembollenkwekers MPS, Milieukeur (PlanetProof) of Bio zijn gecertificeerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Peters, manager bemiddeling via 0252 -431 493.
Highlighted image: Duurzaamheid: een terugkerend onderwerp