Een radicale schok (Blog Paul Peters)

11-11-2020

In Rotterdam is de Erasmus universiteit gevestigd. Aan deze universiteit is een instituut ondergebracht onder de naam DRIFT. Dutch Research Institute for Transitions.

Dit wetenschappelijk instituut houdt zich onder andere bezig met duurzaamheidstransities. Dat klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar een bezoek aan de website van DRIFT schept duidelijkheid. Klik hier

Duurzame samenleving
Een duurzaamheidstransitie is niets anders dan een verandering richting een duurzame samenleving. In het bloembollenvak is hier veel aandacht voor. Bijna dagelijks is er wel berichtgeving over certificering, de afname van het middelenpakket, zonnepanelen, waterstof, schone erf schone sloot en ga zo maar door…

Een radicale schok
DRIFT geeft op haar website aan dat een transitie een systeemverandering is en niet een aanpassing of optimalisatie van het bestaande. DRIFT geeft ook aan dat de meeste bedrijven pas overgaan tot een ander systeem als gevolg van een radicale schok (of dreiging daarvan). Slechts enkele bedrijven zijn in staat om hun koers te verleggen door actief in te spelen op veranderingen.

Coronacrisis
Een actueel voorbeeld hiervan is de coronacrisis die heeft aangetoond dat bij de meeste bedrijven het thuis- en digitaal werken (via bijvoorbeeld Zoom en MS-teams) inderdaad deze schok nodig had om voet aan de grond te krijgen. Slechts enkele bedrijven waren al goed voorbereid doordat ze zagen dat dit de toekomst zou gaan worden. Thuis- en digitaal werken is een blijvertje afgewisseld met, hopelijk in de nabije toekomst, fysiek contact.

Voorkomen
In het bloembollenvak hebben we een enorme uitdaging op het gebied van duurzaamheid. Zo heeft Minister Schouten onlangs, in een kamerbrief, de ambitie uitgesproken dat open teelten in 2030 de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de leefomgeving tot nagenoeg 0 hebben teruggedrongen. Ik denk dat we moeten voorkomen dat er een schok nodig is voor deze transitie. De kennis die er bij DRIFT is voor een duurzaamheidstransitie komt goed van pas.

Highlighted image: Een radicale schok (Blog Paul Peters)

Vergelijkbaar nieuws