Een verrassend mooi seizoen

29-09-2021

Het daghandelseizoen in 2020 was ‘gewoontjes’ en de verwachtingen voor het seizoen 2021 waren dan ook niet hooggespannen. Toch kwam het allemaal nog goed met de voorjaarsbloeiers. De vertegenwoordigers  van CNB blikken tevreden terug.

2020 was het eerste coronajaar en dat bracht veel onzekerheid met zich mee. “Het daghandelseizoen van 2020 voor tulp was dan ook ‘heel gewoontjes’, weet manager bemiddeling Paul Peters. “De voorverkoop voor seizoen 2021 begon matig en kwam uiteindelijk toch goed op gang. Er is een mooie omzet neergezet, ook voor de andere voorjaarsgewassen, die meeliftten op het succes van tulp.” Diverse factoren hebben daarbij een rol gespeeld, vermoedt Peters. “Er werden veel bloemen verkocht en daarbij was minder concurrentie vanuit het buitenland. Uiteindelijk is ook de pottenhandel goed op gang gekomen. Door corona waren mensen veel thuis, dat heeft wellicht ook een rol gespeeld. Heel precies kennen we de oorzaken niet.” De stemming zat er echter goed in. “Dat geldt ook voor de voorverkoop oogst 2022. We liggen nu al voor ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Er is veel vraag en goede stemming.”

Boost
Vertegenwoordiger Onno Immink ziet de terugkeer van de Chinezen op de tulpenmarkt als een belangrijke oorzaak voor de boost in de verkoop. “In het najaar van 2020 gingen de Chinezen weer bollen kopen. Zij zijn belangrijke gebruikers van 12’en, met name van Triumph, Darwin hybriden en dubbele tulpen. Dat heeft de markt mede een boost gegeven.” Verder verwijst hij naar de extreme weersomstandigheden die het seizoen beïnvloedden, zoals droogte, nachtvorst en hevige regenval. “Daardoor was de opbrengst minder, terwijl er wel vraag was, met schaarste als gevolg.” Wat ook speelt: “Veel bollen blijven in de bedrijven, vanwege de combinatie teelt/broeierij. Die komen niet op de markt.” De voorverkoop 2022 is ‘normaal’ gestart. “Er is zeker interesse. Qua prijzen zijn we weer terug op het oude niveau, dat is mooi.”

“Met zo’n 5 procent tekorten zijn de leveranties nog best aardig verlopen”, vindt vertegenwoordiger Frank Neuvel, tulpenvertegenwoordiger in West-Friesland. “De opbrengst na de oogst was heel wisselend, afhankelijk van het moment van planten en oogsten. Het resultaat was gemiddeld.” Doordat de broeierij een goed seizoen draaide, is de voorverkoop voor 2022 alweer vlot van start gegaan. “Alle nieuwe soorten gaan rap weg. Ook de animo om te telen is groot.” Kwekers zouden wellicht best afscheid willen nemen van oude soorten zoals ‘Leen van der Mark’ en ‘Ile de France’, maar: “Vind maar eens voor twintig hectare bollen van een nieuw soort. Dat is op dit moment lastig.”

Alles verkocht
De voorverkoop van hyacint voor 2021 begon ‘stug’ weet vertegenwoordiger Stefan van der Vlugt. “Vervolgens werden er goede prijzen gemaakt in de broeierij, de bloemenprijzen piekten. Voor potten was het wat lastiger, maar uiteindelijk is ook dat redelijk tot goed afgelopen. Uiteindelijk werden alle broeiproducten verkocht. Het was een turbulent seizoen.” De snijhyacint leverde in week 8, 9 en 10 van dit jaar op de veiling gemiddeld € 0,52 per steel op, bijna twee keer zoveel als in andere jaren. “De prijzen voor potjes bleven daarbij wel achter.” Over het algemeen is Van der Vlugt tevreden.  Over de voorverkoop van 2022 kan hij nog niets zeggen. “Er is voldoende vraag, maar eerst moet het plantgoed worden gesorteerd om te weten wat er te verkopen valt. De oogst van afgelopen jaar was matig tot slecht, met één tot twee maten minder groei en partijen die veel water voor hun kiezen hebben gehad, is het niet best. Er zijn hierdoor tekorten ontstaan, en dat heeft gevolgen voor de prijzen.”

 

Highlighted image: Een verrassend mooi seizoen

Vergelijkbaar nieuws