Eerste toetreding tot BVS is een feit

20-02-2018

Afgelopen maand is BVS BV daadwerkelijk opgericht en vanmiddag zijn de eerste kwekers toegetreden.

Gallery
De leden van de kwekersvereniging Gallery (Dahlia) hebben de beslissing genomen om aansluiting te zoeken bij BVS vanwege de mededingingsrisico’s die het maken van prijs-, areaal- en marktverdelingsafspraken in verenigingsverband met zich meebrengen. Ieder afzonderlijk lid van de kwekersvereniging Gallery heeft vanmiddag een toetredingsovereenkomst met BVS getekend. Tevens hebben de leden en bestuur alle aangepaste licentiecontracten, huishoudelijk reglement en statuten van de vereniging ondertekend. Aanpassingen hierin waren nodig vanwege het verleggen van bevoegdheden over het maken van prijs-, areaal- en marktverdelingsafspraken van de vereniging naar BVS.

Voor meer informatie over BVS kunt u de website van BVS raadplegen. Op deze website, staan de doelstellingen, werkwijze en ambitie van BVS uitgelegd.

 

 

Highlighted image: Eerste toetreding tot BVS is een feit

Vergelijkbaar nieuws