Geen uitschieters in broeierij

04-02-2020

Het broeierijseizoen is in volle gang. Na een licht haperende start, stromen de tulpen nu dagelijks in grote aantallen de kassen uit. Vanzelfsprekend blijft kwaliteit altijd een aandachtspunt. Teeltadviseur Yorick van Leeuwen van CNB Teeltadvies geeft tips om het broeiseizoen goed door te komen.

Met horten en stoten
Het tulpenbroeiseizoen kwam met wat horten en stoten op gang, vertelt teeltadviseur Yorick van Leeuwen van CNB Teeltadvies. “Bij de start van het seizoen zagen we dat het bij sommige broeiers heel goed ging in de kas en bij anderen wat minder. Daar bleef het gewicht van de tulpen wat achter. Oorzaak daarvan is waarschijnlijk dat stadium G dit jaar later was. Omdat de export al vroeg om bloemen vraagt, werken broeiers op het scherpst van de snede, en soms dus net iets te scherp. Dat leidt tot lichtere stelen en meer uitval.”

Loopt lekker
Wat ook effect heeft gehad op de kwaliteit in de broeierij is de warme augustusmaand in 2019. “Bij zulke omstandigheden is goede temperatuurbeheersing cruciaal.” Nu het broeiseizoen goed op gang is gekomen loopt het ‘over het algemeen wel lekker’ vindt Van Leeuwen. “De beworteling verloopt redelijk vlot en de broeisnelheid ligt redelijk op schema. Er zijn geen uitschieters naar boven of naar beneden.”

Aandachtspunten
Aandachtspunten zijn er echter altijd. “Bollen worden wat vroeger gerooid om zuur te voorkomen. Begrijpelijk, maar vervolgens verdient de beworteling meer aandacht. Ververs het water regelmatig, besteed daar echt aandacht aan, anders lopen de wortels schade op en begin je al met 0-1 achterstand in de kas.” Ook de hygiëne vraagt aandacht. “Bacteriën en schimmels kunnen zich snel vermeerderen in het water en dat leidt tot verslijming. Zorg dus dat de broeibakken goed schoongemaakt en ontsmet worden. De aandacht daarvoor kan wel eens wat wegzakken gedurende het seizoen.”

Kasklimaat op orde
December en januari zijn de maanden waarin normaal gesproken nogal wat scheurblad en zweters worden aangetroffen in de kas. “Dat valt dit seizoen reuze mee, mede doordat er veel op 5 graden wordt gebroeid. Overigens lijkt het ook bij de 9 graden broei mee te vallen. Dat is best opvallend, want we hebben toch te maken met een relatief warm en vochtig seizoen met weinig zonuren. Als het kasklimaat op orde is, en met name de luchtvochtigheid, kun je dit soort problemen toch voorkomen.” Zo moet de luchtvochtigheid tussen dag 7 en dag 14 onder de 75 procent zijn. “Dat is cruciaal, om uitval te voorkomen.”

Bollenmijt
In de tweede helft van het broeiseizoen kan bollenmijt opspelen met kernrot tot gevolg. “Wij adviseren om op voorhand gevoelige soorten te laten onderzoeken op de aanwezigheid van bollenmijt.” Van Leeuwen en zijn collega’s van CNB Teeltadvies doen dit onderzoek en geven daarbij advies op maat. “Het advies kan bijvoorbeeld zijn om een partij eerder in de koeling te brengen.” Niks doen om bollenmijt te voorkomen, is sowieso geen optie. “Dan neemt het uitvalpercentage alleen maar toe.”  Neem voor meer info contact op met Yorick. 

Highlighted image: Geen uitschieters in broeierij