Herhaalde oproep (Blog Paul)

21-06-2023

Ik heb vanaf deze plek al eerder, en meer dan één keer, een oproep gedaan aan bloembollen- en vaste planten bedrijven om zich te laten certificeren. Denk dan aan MPS, Global GAP of een stap verder zoals Milieukeur. Veel kwekers en handelsbedrijven hebben de stap al gezet. Er is nog een groep die om verschillende redenen de stap niet heeft gemaakt.

Certificeren
Voor steeds meer handelsbedrijven raken de kwekers die zich niet certificeren echter uit beeld. Net als dat bloembollen moeten voldoen aan fytosanitaire eisen om te worden geëxporteerd, is certificering nodig om bij de retail in de schappen te komen. Ik bemerk dat steeds meer handelsbedrijven de keuze maken, om niet meer te kopen bij niet gecertificeerde kwekers. Ook nu het aanbod deze zomer schaars dreigt te worden.

De kosten van certificatie is een veelgehoorde reden om er van af te zien. Het garanderen van markttoegang, het verkrijgen van beter inzicht en het verbeteren van het imago van de bloembollen- en vaste plantensector, zijn veelgehoorde redenen om juist wel voor een certificaat te gaan.

Oproep
Vanuit CNB dus nogmaals de oproep aan alle bedrijven die nog niet zijn gecertificeerd, om de handschoen op te pakken.

Highlighted image: Herhaalde oproep (Blog Paul)

Vergelijkbaar nieuws