Ik verklaar… (Blog: Paul Peters)

13-11-2018

In het maatschappelijk debat is duurzaamheid een heel vaak terugkerend onderwerp. Dit leidt ook tot steeds meer maatregelen om allerlei reductiedoelstellingen te behalen.

U merkt dat in uw bedrijf natuurlijk ook. Te denken valt aan zonnepanelen, certificering, steeds minder beschikbare gewasbeschermingsmiddelen en het beperken van erfemissies. 

Leveranciersverklaringen
In de handel van uw producten merken we bij CNB dat leveranciers van bloembollen steeds vaker wordt gevraagd om ‘leveranciersverklaringen’ te tekenen. De meeste verklaringen vinden hun oorsprong bij de grootschalige retail. Zij willen alle aansprakelijkheid die ze lopen terugleggen bij hun leveranciers en laten hen dat ‘verklaren’. Deze leveranciers leggen dit vervolgens weer terug bij hun leveranciers en zo komt het ook bij u terecht.

Verantwoordelijkheid verplaatsen
Ik heb inmiddels diverse van dit soort ‘leveranciersverklaringen’ gelezen. Wat mij opvalt is dat er een cultuur wordt gecreëerd waarin de retail denkt een verantwoordelijkheid te kunnen verplaatsen. Ik ben van mening dat je de verantwoordelijkheid, die onlosmakelijk verbonden is aan je rol als koper, niet terug mag leggen bij je leveranciers. Tevens ben ik van mening dat je niet weg mag lopen voor je verantwoordelijkheid, die onlosmakelijk verbonden is aan je rol als leverancier, als je daar door je koper op wordt aangesproken.

U voelt denk ik net als ik aan dat hier een spanningsveld ligt. Het is een spanningsveld waarin het onderhouden van relaties veel belangrijker is dan simpelweg je leverancier een verklaring te laten ondertekenen of als leverancier je te ‘verschuilen’ achter de bepalingen van één of ander reglement.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Paul Peters (Manager bemiddelen).

Highlighted image: Ik verklaar… (Blog: Paul Peters)

Vergelijkbaar nieuws