Koelen en prepareren is mensenwerk

14-10-2019

Bij CNB Koelen en Prepareren in Bovenkarspel investeren we fors in de uitbreiding van de locatie en in het up to date houden van de installaties. Het hart van het bedrijf wordt echter nog altijd gevormd door het team van onze medewerkers. Ook daarvoor is oog, vertelt manager Jos Duin. ‘Medewerkers zijn cruciaal voor de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening.’

Mensenwerk
Bij onze locatie in Bovenkarspel werken zo’n 21 mensen, in het lelieseizoen komen daar nog eens zo’n twintig tijdelijke krachten bij, vertelt manager Koelen en Prepareren Jos Duin. “Koelen en prepareren is mensenwerk. Om ook op de langere termijn de dienstverlening op peil te kunnen houden, vraagt het personeelsbeleid minimaal zo veel aandacht als de investering in gebouwen en installaties. Personeelsbeleid is maatwerk, elke leeftijdsgroep heeft zo zijn eigen behoeftes en verwachtingen. Daar houden we rekening mee. Overall geldt dat we, om medewerkers te blijven binden en boeien, investeren in zaken als opleidingen en trainingen. Daarbij gaat het niet alleen om pure vakkennis, maar ook om vaardigheden op het gebied van samenwerken, communicatie en feedback. Verder is de fitheid van medewerkers een punt van aandacht, zowel voor de fysiek zware functies als voor de kantoorfuncties.”

Maatwerk
Die aandacht voor medewerkers uit zich op verschillende manieren, vertelt Duin. “Voor medewerkers die de pensioenleeftijd naderen, spelen andere zaken dan voor jonge collega’s die nog veel kennis en ervaring moeten opdoen en aan het begin van hun loopbaan staan. Met de eerste groep kijken we naar zaken als een afbouwregeling, taakverlichtende maatregelen of aangepaste werktijden. Deze onderwerpen tezamen vormen het generatiebeleid van CNB, een HR-item dat vooral komend jaar veel aandacht zal krijgen. Voor jonge collega’s ligt de focus vooral op opleidingen en doorstroommogelijkheden.” Ter illustratie verwijst Duin naar Rick Gerritsen, die van medewerker logistiek doorstroomde naar de functie van coördinator. “Hij maakt een mooie stap in zijn loopbaan en krijgt hiermee ruimte om zich verder te ontwikkelen.” Inspelend op toekomstige ontwikkelingen komt er een vacature vrij bij teeltadvies. Bekijk de vacature op onze 'werken bij' pagina. “Over een paar jaar gaat Nico Hof met pensioen, dan willen we iemand goed ingewerkt hebben zodat het werk gewoon kan doorgaan en de dienstverlening op peil blijft.”

Aanpassingen
Uit oogpunt van fitheid zijn er ergonomische aanpassingen gedaan voor kantoormedewerkers met de aanschaf van hoog-laagbureaus. Voor keurwerkzaamheden zijn speciale zit-stastoelen aangeschaft die een goede werkhouding stimuleren. “Om tilwerk zo veel mogelijk te vermijden, hebben we een automatiseringsslag gemaakt in het op- en afstapelen van kratten. Bij dit werk komt nu alleen nog maar een heftruck kijken, medewerkers hoeven zelf niet meer te tillen.” In overleg met de afdeling HR van CNB zet Duin de lijnen voor het personeelsbeleid verder uit. “De wereld is continu in beweging, mensen veranderen en hun wensen ook. Dat vraagt van ons dat we steeds blijven afstemmen om ook op de langere termijn onze medewerkers te kunnen binden en te boeien.”

Highlighted image: Koelen en prepareren is mensenwerk

Vergelijkbaar nieuws