Leden akkoord met jaarrekening en nieuwe commissarissen

15-10-2021

De Algemene Ledenvergadering heeft donderdagavond 14 oktober de jaarrekening over het boekjaar 2020-2021 vastgesteld. Tijdens deze ALV werd de jaarrekening toegelicht door middel van een animatie en vertelde Jan Menting zijn verhaal in een opgenomen video op zijn bedrijf. ‘Op deze manier hopen we de ALV dynamischer te maken voor onze leden’.

Restitutie
Leo van Leeuwen gaf tijdens de online ALV een toelichting op het jaarverslag waaruit blijkt dat CNB het boekjaar positief heeft afgesloten met een winst voor belasting van € 1,4 mln. Dit maakt restitutie mogelijk. De leden hebben ingestemd om 7% van de betaalde provisie als restitutie over de betaalde provisie aan de leden uit te keren.

Investeringen
Terugkijkend op het coronajaar heeft CNB ‘’pas op de plaats gemaakt’’ als het gaat om investeringen. Echter is er wel geïnvesteerd in ICT en in Bovenkarspel en inmiddels is het investeringsprogramma weer opgepakt. 

Vooruitblik
Over het lopende boekjaar 2021-2022 is van Leeuwen positief gestemd. “De reeds geschreven omzet stevent af op de €300 mln en de gerealiseerde omzet ligt al ruim voor op begroting, het ziet er naar uit dat het een prima jaar wordt”.

Twee nieuwe commissarissen
Arjan Rood en Dennis van der Krogt zijn tijdens de vergadering benoemd tot commissaris van CNB. Arjan volgt Louis Poel op. Arjan is eigenaar van De Wit Transport en De Wit Bloembollen. “Ik vind de verbindende functie van CNB in het vak prachtig en kijk er dan ook naar uit om daar een (bescheiden) rol in de spelen.”

Dennis volgt Jørgen de Ree, die niet meer herkiesbaar is, op. Dennis is eigenaar van Jansen Overseas. “Naast de controlerende rol, wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de RVC door mijn ervaringen te delen en mee te denken over de toekomst van CNB!”

Highlighted image: Leden akkoord met jaarrekening en nieuwe commissarissen