Leden akkoord met jaarrekening tijdens eerste Online ALV

29-10-2020

Woensdagavond 28 oktober stond onze Algemene Ledenvergadering op de agenda. De Algemene ledenvergadering heeft de jaarrekening over het boekjaar 2019-2020 vastgesteld.

Geen restitutie en winstuitkering
Daarmee is ook het voorstel om geen restitutie aan de leden uit te keren goedgekeurd. Naast de cijfers heeft Leo een update gegeven over BVS en Koelen & Prepareren. Ook is hij ingegaan op de Coronacrisis en het managen van risico’s, om zijn verhaal af te sluiten met een vooruitblik.  

Online editie 
Vanwege de coronamaatregelen was de ALV dit jaar voor het eerst Online te volgen. Onze directeur Leo van Leeuwen en voorzitter van de Raad van Commissarissen Jan Menting presenteerden voor een camera in plaats van voor een zaal vol mensen en dat was even wennen. Leden konden digitaal hun stem uitbrengen en vragen werden gesteld via een chatfunctie. De online editie is goed verlopen en dat biedt wellicht mogelijkheden voor de komende jaren. 

Voorzitter 
Niet alleen de jaarrekening is goedgekeurd door de leden, maar de leden hebben ook de herbenoeming van Jan Menting goedgekeurd. Dit betekent dat hij nog een periode voorzitter van de RvC kan blijven. 

Highlighted image: Leden akkoord met jaarrekening tijdens eerste Online ALV

Vergelijkbaar nieuws