Leden akkoord met restitutie

09-10-2019

De Algemene Ledenvergadering heeft dinsdagavond 8 oktober de jaarrekening over het boekjaar 2018-2019 vastgesteld. Daarmee is  het voorstel om een deel van het resultaat als restitutie aan de leden uit te keren goedgekeurd.

Cijfers
Leo van Leeuwen gaf tijdens de ALV een toelichting op het jaarverslag waaruit blijkt dat CNB het boekjaar positief heeft afgesloten met een nettowinst van € 1,4 mln. Gelet op de lastigere marktomstandigheden en daardoor een lagere handelsomzet over dit boekjaar, zijn we tevreden met dit resultaat. Dit maakt restitutie mogelijk. De leden hebben ingestemd om 8% van de betaalde provisie als restitutie over de betaalde provisie aan de leden uit te keren.

Ontwikkelingen
Naast de cijfers van afgelopen boekjaar heeft Leo ook een doorkijkje gegeven naar de verwachting voor boekjaar 2019-2020. Daarbij heeft hij ook de ontwikkelingen en stand van zaken van BVS besproken en is stilgestaan bij de uitreiking van het Predicaat Koninklijk.

Nieuw lid Raad van Commissarissen
Arwin Bos is tijdens de vergadering benoemd tot commissaris van CNB. Hij volgt Kees van Arendonk op, die niet meer herkiesbaar is. Arwin is eigenaar van een akkerbouwbedrijf en oprichter/eigenaar van De Aardappelboer. “CNB speelt als coöperatie een belangrijke rol in de mooie bloembollensector van Nederland. Vanuit mijn juridische en agrarische achtergrond lever ik hier graag een bijdrage aan als commissaris.”

Highlighted image: Leden akkoord met restitutie

Vergelijkbaar nieuws