Nieuwe machinekamer in de maak

08-06-2021

De plannen voor de vervanging van de synthetische koelmiddelen voor een modern en duurzaam ammoniaksysteem zijn even op pauze gezet ten tijde van de eerste coronagolf. Onlangs zijn de werkzaamheden toch opgepakt, te beginnen met de sloop van de oude installaties in hal 10 en hal 12.

In het voorjaar heerst er relatieve rust bij CNB Koelen en Prepareren in Bovenkarspel. Op het moment van het interview is de uitvraag naar lelies bij CNB Koelen & Prepareren in Bovenkarspel op gang gekomen. Manager Jos Duin vertelt: “We merken dat het goed gaat met de vraag naar lelies. We zijn volop bezig met het uitleveren van lelies aan de export en de binnenlandse broeierij. Langzamerhand komen er cellen vrij voor het nieuwe seizoen. Binnenkort komen de eerste tulpen en vanaf oktober verwachten we de lelies van oogstseizoen 2021.”

Twintig cellen
Intussen zijn in hal 10 en hal 12 de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de installatie van de nieuwe, duurzame ammoniaksystemen voor de koeling. In totaal gaat het daarbij om zo’n twintig cellen. “Het sloopwerk doen we zelf, dat is in handen van onze technische dienst. De bouw van de installatie wordt gedaan door een groot installatiebedrijf dat daarin is gespecialiseerd. Het is een gefaseerde aanpak, waarbij dit jaar hal 10 wordt aangepakt , de oplevering daarvan is half augustus gepland en volgend voorjaar doen we hal 12.”

Gecertificeerd
Het installatiebedrijf bouwt voor de ammoniakinstallatie een nieuwe machinekamer. “Onze eigen technische dienst gaat de installatie wel zelf bedienen en onderhouden. Daarvoor is ons team gecertificeerd, zij beschikken over het vakbekwaamheidscertificaat ammoniak. Overigens moeten ze daarvoor elke vijf jaar hun certificaat verlengen. Dat is een eis om je kennis op peil te houden.” Overigens gaat het daarbij niet alleen om kennis van de techniek, maar vooral ook om veiligheid. “Op dat terrein gelden strenge eisen en strikte normen.” Het team heeft al sinds 2002 de nodige ervaring met ammoniakinstallaties. “In een aantal cellen hebben we al een vernieuwingsslag gemaakt. Dus het is bekend terrein. We kijken ernaar uit dat straks alles vernieuwd is. Daarmee gaan we ook weer een stukje duurzamer werken.”

Highlighted image: Nieuwe machinekamer in de maak

Vergelijkbaar nieuws