CNB Makelaardij: Nieuwe pachtprijzen

04-01-2018

Nederland kent een intensieve landbouw en dat geldt zeker voor de bollensector.

Door de toenemende vraag naar vers, goed doorlatend zandland voor bijvoorbeeld vollegrondsgroente, maar zeker ook voor zantedeschia, hyacint en tulp stijgen de pachtprijzen en de economische waarden van deze percelen. De Grondkamer heeft dan ook besloten per 1 juli 2017 de wettelijk vastgestelde maximale pachtprijzen voor de regio ‘westelijk Holland’ te verhogen.

Wat betekent dit nou voor u?
We vragen het aan Bas Scholten van CNB Makelaardij. “We onderscheiden drie pachtvormen”, legt hij uit. “Dat zijn de reguliere pacht, de geliberaliseerde pacht en de teeltpacht. De teeltpacht komt in de bloembollenteelt het meeste voor en wordt in de regel afgesloten voor een of maximaal twee jaar. Deze vorm hoeft niet getoetst te worden door de Grondkamer. Ondernemers kunnen in overleg een pachtprijs vaststellen waarbij zij niet gebonden zijn aan de regels voor een maximale pachtprijs.” Er is nog wel een aandachtspunt, benadrukt Scholten. “Let op: wil je bijvoorbeeld het continuatierecht en voorkeursrecht van een pachter uitsluiten, dan moet de overeenkomst wel bij de Grondkamer worden geregistreerd.”

Toetsingsplicht
Bij geliberaliseerde pacht kunnen we twee vormen onderscheiden. “Daarbij gaat het om een overeenkomst voor zes jaar of korter of voor zes jaar en langer. Het verschil is dat bij een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor zes jaar en korter de pachtprijs zelf bepaald mag worden. Bij langer dan zes jaar zijn ondernemers gebonden aan de regels voor de maximale pachtprijs per regio. Deze is in de regio ‘westelijk Holland’ afgelopen zomer verhoogd naar €2714,- per hectare. In beide vormen geldt een toetsingsplicht bij de Grondkamer. Ook hier gelden dan het voorkeursrecht en continuatierecht niet.”

Advies op maat 
CNB Makelaardij geeft advies op maat over de juiste pachtvorm die het beste past bij het bedrijf. De kosten voor registratie van een teeltpachtovereenkomst bedragen slechts €150,-. Ook staat het team van CNB Makelaardij klaar voor ondersteuning bij het opstellen van contracten en het samenbrengen van vraag en aanbod. 

Tekst: Greenity 
Fotografie: René Faas

Highlighted image: CNB Makelaardij: Nieuwe pachtprijzen

Vergelijkbaar nieuws