Oproep! (Blog Paul)

14-03-2023

Anthos faciliteert de Stichting Sustainable Suppliers Horticultural Quality Products. Vanuit deze stichting is een campagne gestart om nog niet gecertificeerde kwekerijbedrijven te benaderen dat wel te doen.

Vanuit CNB ondersteunen we dit initiatief van harte. Het is belangrijk om vanuit de sector proactief te opereren wat betreft duurzaamheid. Dat kunnen we omdat we bewezen hebben op allerlei andere gebieden pro actief te zijn. Ik denk alleen maar aan de Tulpendag in Amsterdam en onlangs in San Fransisco.

Certificering leidt tot markttoegang en dat is voor ons product van levensbelang. Certificering is ook een relatief kleine maar heel belangrijke stap naar de verdere verduurzaming van onze sector. Dat gaat veel verder dan het behouden van markttoegang. Het gaat over het houden van bestaansrecht.

Vanuit CNB dus de oproep aan alle kwekerijbedrijven die nog niet zijn gecertificeerd zijn om de handschoen op te pakken.

Highlighted image: Oproep! (Blog Paul)