Overdrachtsbelasting agrarische bedrijven gewijzigd

16-02-2021

Iedere twee weken is er nieuws vanuit één van onze diensten. Deze keer is CNB Makelaardij aan de beurt. 

Elk jaar veranderen er allerlei regels op het gebied van belastingen. Zo is er per 1 januari 2021 het een en ander veranderd in de overdrachtsbelasting. Bas Scholten, makelaar/taxateur en directeur van CNB Makelaardij zet de veranderingen op een rij.

“Het is goed om op de hoogte te blijven van veranderingen in de belastingen, want die kunnen altijd gevolgen hebben voor je bedrijf”, benadrukt Bas Scholten. “Per 1 januari 2021 hebben de wijzigingen onder andere gevolgen voor de verkoop van een agrarisch bedrijf met kassen, schuren, een bedrijfswoning en cultuurgrond.” Daarbij gelden nu de volgende tarieven:

Overdrachtsbelasting per 1 januari 2021
Bedrijfswoning met ondergrond: 2%
Schuren met ondergrond: 8%
Ondergrond van de kas: 0% (vrijstelling)
Glasopstanden en installaties voor zover onroerend: 8%
Cultuurgronden: 0% (Vrijstelling)

Tenminste tien jaar
Zo moet de landbouwgrond ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerd worden voor een periode van tenminste tien jaar ingaande per de datum van registratie van de aankoopakte door het Kadaster. “Hier gaat het in de meeste gevallen mis. Worden de voorwaarden van vrijstelling niet nageleefd, dan kan de Belastingdienst namelijk alsnog de overdrachtsbelasting (8% over de aankoopsom) vorderen. Bovendien kan er een boete worden opgelegd.”

Voorbeelden van het vervallen van de vrijstelling zijn er genoeg, weet Scholten. “Het bedrijf wordt binnen de genoemde termijn van tien jaar gestaakt en het perceel wordt aangehouden voor het hobbymatig houden van paarden of schapen. Of het aangekochte perceel wordt uit gebruik gegeven aan een paardenhouder van formaat, maar die exploiteert zijn bedrijf niet bedrijfsmatig. In beide gevallen kan alsnog overdrachtsbelasting geheven worden met terugwerkende kracht én een boete.” Let ook op als het perceel na een vrijstelling binnen tien jaar wordt doorverkocht. “Vergeet niet de opvolgende eigenaar de verplichting op te leggen om de periode van tien jaar vol te maken en leg dit vast in de koopakte. Maakt de opvolgende eigenaar de periode van tien jaar niet vol, dan is alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd over de koopsom.”

Ook voor particuliere kopers
Vrijstelling overdrachtsbelasting geldt ook voor particuliere kopers. Mede daardoor ziet Scholten in de praktijk zoveel meer particuliere kopers op de grondmarkt. “Particuliere kopers moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden. Dat betekent dat ook zij na aankoop, de landbouwgrond aantoonbaar in gebruik moeten geven aan een landbouwer die deze gronden binnen zijn bedrijf exploiteert. Ook hier geldt weer de termijn van tien jaar.” Heeft u vragen over overdrachtsbelasting? Neem dan contact op met het team van CNB Makelaardij.

Highlighted image: Overdrachtsbelasting agrarische bedrijven gewijzigd

Vergelijkbaar nieuws