Positieve afsluiting boekjaar CNB

01-10-2019

Ondanks de lastigere marktomstandigheden en lagere handelsomzet, hebben wij het boekjaar 2018-2019 positief afgesloten met een nettowinst van € 1,4 mln..

De handelsomzet bemiddeling is met € 22 miljoen gedaald ten opzichte van vorig jaar. Deze flinke daling is met name het gevolg van de lagere bemiddelingsomzet in lelie. Het product tulp en de overige bolgewassen zijn nagenoeg gelijk gebleven. De dienst koelen en prepareren heeft een prima jaar achter de rug. Er is een omzet gerealiseerd van € 5,2 miljoen euro. Dit ligt in de lijn met de omzet van vorig boekjaar. De omzet in groene veilingen is aanzienlijk hoger uitgekomen.  Per saldo wordt het boekjaar met een mooi resultaat afgesloten.  

“Ondanks de daling in onze handelsomzet bemiddeling maakt het resultaat het mogelijk om 8% van de betaalde provisie als restitutie aan de leden uit te keren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering   wordt de jaarrekening en het hierin opgenomen resultaat ter goedkeuring voorgelegd.”, Aldus Leo van Leeuwen, directeur CNB.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 8 oktober. De leden hebben hiervoor een uitnodiging met aanvullende informatie ontvangen.

Highlighted image: Positieve afsluiting boekjaar CNB

Vergelijkbaar nieuws