Regels of risico? (blog Paul Peters)

03-09-2019

Ieder jaar organiseert KAVB samen met CNB een actualiteitenavond in Bovenkarspel. Dit jaar was deze avond op 28 augustus.

Teeltadvies
Traditioneel staat een presentatie van Nico Hof van CNB teeltadvies op het programma. Ook dit jaar nam Nico met de aanwezigen de (weers)omstandigheden van afgelopen groeiseizoen (tulp) door, de effecten daarvan op de bolkwaliteit en -kwantiteit en aansluitend daarop zijn advies voor de bewaring naar het broeiseizoen toe. Ik adviseer u gebruik te maken van de kennis en kunde die Nico samen met zijn collega’s Yorick, Robèr en Hans voor u ter beschikking hebben. Klik hier voor meer informatie.

Waterschappen
Na Nico was het woord aan Klaas Sjouke de Boer van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). De beschikking over water van goede kwaliteit en in benodigde kwantiteit is voor de bollenteelt erg belangrijk. Klaas wist te vertellen dat waterschappen steeds meer moeite moeten doen om dat voor elkaar te krijgen. De verandering van klimaat heeft zijn impact. Klaas gaf aan dat klimaatscenario’s van KNMI wijzen in de richting van verandering van temperatuur (hoger), neerslag (lager maar heviger) en van luchtstromen. De verandering van luchtstromen zorgt vooral dat de zomers warmer en droger worden. Dit samen met een stijgende zeespiegel en bodemdaling in met name het westen van Nederland geeft de waterschappen stevige uitdagingen.

Regels 
Bij de keuze voor de maatregelen die een waterschap kan nemen is volgens Klaas de afweging ‘regels of risico’ van belang. Vinden de vele gebruikers (landbouw, natuur, steden, recreatie, drinkwater) van water dat het waterschap aan vooraf gestelde regels moet voldoen of accepteren ze ook risico’s? Een vraag die u ook voor uw eigen bedrijfsvoering kan stellen.

Risico
Wilt u binnen de vooraf bepaalde lijntjes kleuren of weet u van uzelf dat u geen vaste hand heeft en accepteert u dat u een keertje uitschiet? De lijntjes vooraf bepalen en daar binnen blijven vraagt veel overleg en afstemming vooraf. Een risico accepteren veel minder, maar het is dan wel aan te bevelen om vooraf een afspraak te maken over wie de rekening van het risico betaalt.

Gezien de vele gebruikers van water, de tegengestelde belangen en de toegenomen mondigheid is overleg vooraf tijdrovend. De veranderingen van klimaat gaan snel. Klaas gaf aan dat acceptatie van risico de overhand krijgt op voldoen aan regels. De rekening van dit risico komt dan wel bij de gebruikers te liggen. Over water zijn we nog lang niet uitgepraat.

Highlighted image: Regels of risico? (blog Paul Peters)

Vergelijkbaar nieuws