Regeltjes...

18-04-2018

Wanneer ik een rondje zou gaan bellen in ons mooie bollenvak met de vraag of we een hekel hebben aan regeltjes verwacht ik een 100% volmondig ja. Het liefste willen we dat het aantal regels sterk wordt teruggebracht.

Toename van regels
Wat ik merk in de bemiddeling en het veilen is dat er juist steeds meer regels komen en dat ze vaak onduidelijk zijn. De toename van regeltjes komt doordat bedrijven groter worden en zaken goed geregeld willen hebben en dat een steeds groter deel van het areaal onder kwekersrecht wordt geteeld. De onduidelijkheid van regels blijkt doordat we ze steeds kritischer bekijken.

Blijven praten
Die regeldruk blijft voorlopig. Wat we wel kunnen proberen is te blijven communiceren over regels. Zo ontstaat duidelijkheid en vliegen we elkaar niet (te vaak) in de haren. Dat doen we bij  CNB door veelvuldig contact met u te onderhouden. We sponsoren, organiseren en staan op beurzen en marktbroeishows om met u contact te hebben. Ook zijn onze vertegenwoordigers veel langs de weg en bent u altijd welkom bij CNB. Daarmee leveren we onze bijdrage om partijen in het bollenvak in gesprek te houden zodat we elkaar niet ‘vangen’ in regeltjes. Onbekend maakt immers onbemind.

Verbeteringen
Tot slot zijn we ook diverse administratieve processen aan het verbeteren. Wanneer we merken dat een zin, regel of alinea onduidelijk is passen we dat aan. Bijvoorbeeld koop- en licentieovereenkomsten maar ook het CNB reglement. Dit is nodig omdat de regeldruk blijft maar de onduidelijkheid eruit moet. Graag horen we van u of u verbetering ervaart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Peters, manager bemiddeling 0252 -431 493. 

Highlighted image: Regeltjes...

Vergelijkbaar nieuws