Update rondom Coronavirus

03-04-2020

Lees ook de oproep van Anthos, KAVB, CNB, Hobaho en IGH.

We zijn nu in Nederland drie weken verder na de eerste persconferentie van het kabinet Rutte over Corona. Het is inmiddels duidelijk geworden dat de maatregelen van de overheid noodzakelijk zijn en onze sector stevig raken. We gaan op dit moment met zijn allen een moeilijke tijd door. We hopen dat het met u en uw naasten op het gebied van gezondheid goed gaat, want dat is het allerbelangrijkste.

Handel
Net als u constateren we dat de handel in bloembollen en vaste planten nagenoeg stil ligt. We horen van velen van u dat het op dit moment beter is om even geen handel te doen. Kopers die reeds een voorinkoop hebben gedaan vrezen een forse prijsdruk in de daghandel. Het lijkt daarom verstandig af te wachten tot er meer zekerheid is en ons advies is ook om voorlopig “de rust te bewaren”.

Kredietwaardigheid
We zijn op dit moment bij CNB de gebruikelijke voorbereidingen aan het treffen op de betaaldata die voor ons liggen. Een belangrijk onderdeel van die voorbereiding is dat we beoordelen of kopers kredietwaardig zijn. Dit is een dagtaak van de afdeling creditmanagement. Als gevolg van de Coronacrisis zullen we de komende weken contact opnemen met onze kopers om ook de gevolgen van deze crisis goed in beeld te krijgen. Aan de hand van deze gesprekken stellen we opnieuw de aankooplimieten vast.

Koopovereenkomsten
Er wordt ons de afgelopen weken regelmatig gevraagd of CNB koopovereenkomsten gaat ontbinden. Het is voor zowel kopers als verkopers van groot belang dat er vertrouwen blijft. We beseffen dat CNB hierin een belangrijke bijdrage levert. We doen dat onder andere door intensief contact te houden met alle marktpartijen en kritisch te zijn op kredietwaardigheid. Ontbinden van koopovereenkomsten is op dit moment niet aan de orde. Er is al wel een aantal voorbeelden waarin CNB, samen met koper en verkoper, tot een aanpassing van de koopovereenkomst heeft besloten.

CNB heeft als doel om de wereld van bloembollen te verbinden. In de vele gesprekken die wij voeren, komt het belang van ons coöperatieve DNA steeds meer naar boven. Woorden als ‘verbinden’, ‘samenwerken’ en ‘lange termijn’ hebben constant invloed op iedere beslissing die we nemen.

Contact
Tot slot willen we benadrukken dat contact met u voor ons belangrijk is. We kunnen ons ook voorstellen dat u daar ook behoefte aan heeft. De komende weken zullen wij vooral actief contact zoeken met onze kopende relaties, maar voelt u zich vooral niet bezwaard om zelf contact met ons op te nemen.  

Lees ook de oproep van Anthos, KAVB, CNB, Hobaho en IGH.

Highlighted image: Update rondom Coronavirus