Voorbereidingen (blog Paul Peters)

20-08-2019

U bent wellicht nog druk met oogst, verwerking en verpakken en onze bemiddelaars met de bemiddeling.

Bij CNB zijn we inmiddels voorzichtig begonnen met de voorbereidingen van thema’s voor beurzen, avonden, shows en lezingen. Wat speelt er nu en wat komt er op ons af? Ik vind het leuk om daar in de vakantie, naast ook even helemaal niets doen, mee bezig te zijn.

Nieuws
Nieuws ontgaat ons niet meer maar wat kunnen we met alle berichten? Waar krijgen we echt mee te maken en hoe gaan we er mee om? De Brexit is er zo één. Im- en export van bloembollen en bolbloemen van en naar het Verenigd Koninkrijk wordt bij een harde Brexit een grote uitdaging. We hebben onder andere in de Greenity kunnen lezen dat de Dutch Flower Group druk is om scenario’s uit te werken waar ze mogelijk mee te maken krijgen.

Het is overigens sowieso onrustig op buitenlandse markten maar dat is nooit anders geweest! Het (bollen)bedrijfsleven heeft daar samen met Anthos al vele uitdagingen overwonnen. In die samenwerking ligt ook de komende jaren de sleutel tot overleven.

Klimaat
Een thema dat elke dag het nieuws haalt is klimaat (global warming, duurzaamheid). Eigenlijk een veel te groot thema voor eenvoudige maatregelen. Die zijn er ook niet en de belangengroepen voor drastisch ingrijpen en inzetten op technologische vooruitgang staan lijnrecht tegenover elkaar.

Meetbaarheid
Interessant onderdeel van dit thema is de meetbaarheid van wat een bedrijf de wereld kost? Financiers en beleggers weten wat een bedrijf hen kost maar willen weten wat een bedrijf de maatschappij kost. Over de meetbaarheid daarvan wordt heel veel nagedacht en gerekend en daar krijgen we ook in de bollensector mee te maken. Voor de liefhebbers; google op Impact Weighted Accounts Initiative of Impact Institute Amsterdam.

Highlighted image: Voorbereidingen (blog Paul Peters)

Vergelijkbaar nieuws