Opvallende wijziging Handelsreglement

29-05-2018

Afgelopen december heb ik u geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen in het Handelsreglement. Inmiddels zijn de wijzigingen definitief en ligt er een nieuw Handelsreglement (versie mei 2018).

Opvallende wijziging
De meest opvallende wijziging is de afschaffing van de voorschotbetaling op de 1 november betaaldatum. Volgens het handelsreglement ontvangt u op leveringen tussen 1 juni en 14 augustus straks 100% op 15 september. Een belangrijk voordeel hiervan is een administratieve vereenvoudiging. Dit betekent dat er op een levering tussen 1 juni en 14 augustus nog maar één factuur wordt gemaakt.

100% betaling
In het CNB reglement is de mogelijkheid voor een 100% betaling op 15 september op leveringen tussen 1 juni en 14 augustus al sinds 2013 ingevoerd. Kopers kunnen bij CNB daarvoor een verzoek indienen. We kunnen dat per koopovereenkomst aanbieden of generiek voor een relatie in de hoedanigheid als koper. We zijn bij CNB van mening dat het niet gebruik maken van het voorschot een beslissing van de koper is. Hij moet immers 15% van de koopsom al op 15 september betalen in plaats van op 1 november.

Geen gevolgen
De afschaffing van het voorschot door de KAVB in het Handelsreglement heeft geen gevolgen voor koopovereenkomsten die u via CNB sluit. Op CNB koopovereenkomsten vindt u in de voettekst dat het Handelsreglement (of de Anthos inkoopvoorwaarden) van toepassing is mits niet strijdig met het CNB reglement.

Wanneer u CNB heeft laten weten dat u als koper 100% op 15 september wil betalen dan heeft u, en de bij uw CNB koopovereenkomst betrokken verkoper, ook niet meer met het voorschot te maken.

Neem voor meer informatie contact op met Paul Peters, manager bemiddeling (06 20 41 10 35).

Highlighted image: Opvallende wijziging Handelsreglement

Vergelijkbaar nieuws