Waar staan we met mededinging?

28-12-2017

Graag praten we u bij over de voortgang van de veranderingen bij kwekersverenigingen als gevolg van de mededinging.

Antwoord ACM
In mei 2017 heeft CNB antwoord gekregen van de ACM (Autoriteit Consument en Markt) dat de oplossingsrichting van CNB de mededingingsrisico’s kan wegnemen. Naar aanleiding van dit antwoord van de ACM is CNB samen met besturen van kwekersverenigingen om tafel gegaan om de noodzakelijke veranderingen te bespreken. Met een aantal kwekersverenigingen zijn deze gesprekken zodanig ver gevorderd dat zij zich nu voorbereiden om toe te treden tot “BVS”. 

Bol van Samenwerking
BVS (Bol van Samenwerking) is de naam van de onderneming die door CNB wordt opgericht om samen met toegetreden kwekers als één economische eenheid de markt te betreden. Deze werkwijze is de kern van de oplossingsrichting voor kwekersverenigingen om de mededingings risico’s weg te nemen.
CNB is van mening dat de behoefte bij de kwekers onverminderd is om ook in de toekomst rondom cultivars een gezamenlijk prijs- en areaalbeleid voeren. Dit kan alleen door het oprichten van een economische eenheid zoals BVS.
Ook de komende maanden blijven we bij CNB samen met de kwekersverenigingen verder werken aan de toetreding tot BVS. 

Neem voor meer informatie contact op met Paul Peters, manager bemiddeling (06 20 41 10 35).

 

 

Highlighted image: Waar staan we met mededinging?

Vergelijkbaar nieuws