Uitbereiding kredietbeleid CNB

18-08-2021

Bij CNB hebben we een afdeling Creditmanagement die als belangrijkste taak heeft de inschatting van betalingsrisico’s van kopende relaties. Dit doen we aan de hand van een kredietbeleid. Onlangs hebben we het kredietbeleid uitgebreid met een paragraaf als gevolg van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De Wwft is geldend vanaf 1 juli 2021 en is een samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties. Ik kan me voorstellen dat je denkt, dit klinkt ver van mijn bed. We leggen het hieronder aan je uit:

Onderzoeksplicht
Banken in Nederland, waaronder de Rabobank, voeren hier inmiddels  heel actief beleid op. Dit nadat ze fors zijn beboet omdat ze hier onvoldoende hun wettelijke plicht uitvoerden. Die boetes hadden overigens betrekking op andere sectoren dan de onze. Financiering van export op Rusland en andere Oost Europese landen ligt als gevolg hiervan nadrukkelijker onder het vergrootglas bij banken. Onze klanten, maar ook CNB, worden benaderd door de Rabobank met vragen uit hoofde van deze wet. In deze gesprekken worden vragen gesteld over het betalingsverkeer van klanten en over klanten van klanten, dit wordt onderzoeksplicht genoemd.

Royal Anthos heeft al eerder over dit onderwerp gecommuniceerd en aangegeven dat ze een onderzoek heeft opgestart naar de onderzoeksplicht van haar leden.

Risico
Het niet voldoen aan de de wwft kan gevolg hebben voor de bedrijven. In het kader van dat risico worden kopende relaties tijdens een credit check door CNB bevraagd over hoe zij omgaan met de Wwft. De uitkomst daarvan maakt vervolgens onderdeel uit van de risico inschatting die CNB maakt van de betreffende relatie. Tezamen met de andere onderdelen van het kredietbeleid wordt uiteindelijk bepaald in hoeverre CNB bereid is relaties aankopen via CNB te laten verrichten.

Highlighted image: Uitbereiding kredietbeleid CNB

Vergelijkbaar nieuws