Actueel

Dit is een overzicht van de actuele nieuwsberichten van CNB.

Leden akkoord met jaarrekening tijdens eerste Online ALV

29 oktober 2020

Woensdagavond 28 oktober stond onze Algemene Ledenvergadering op de agenda. De Algemene ledenvergadering heeft de jaarrekening over het boekjaar 2019-2020 vastgesteld. Geen restitutie en winstuitkering Daarmee is ook het voorstel om geen restitutie aan de leden uit te keren goedgekeurd. Naast de cijfers heeft Leo een update gegeven over BVS en Koelen & Prepareren. Ook is hij ingegaan op de Coronacrisis en het managen van risico’s, om zijn verhaal af te sluiten met een vooruitblik.   Online editie  Vanwege de coronamaatregelen was de ALV dit jaar voor het eerst Online te volgen. Onze directeur Leo van Leeuwen en voorzitter van de Raad van Commissarissen Jan Menting presenteerden voor een camera in plaats van voor een zaal vol mensen en dat was even wennen. Leden konden digitaal hun stem uitbrengen en vragen werden gesteld via een chatfunctie. De online editie is goed verlopen en dat biedt wellicht mogelijkheden voor de komende jaren.  Voorzitter  Niet alleen de jaarrekening is goedgekeurd door de leden, maar de leden hebben ook de herbenoeming van Jan Menting goedgekeurd. Dit betekent dat hij nog een periode voorzitter van de RvC kan blijven. 

‘Altijd vraag naar goede bollengrond’

28 oktober 2020

Iedere twee weken is er nieuws vanuit één van onze diensten. Deze keer is CNB Makelaardij aan de beurt.  Als kweker heb je altijd belangstelling voor goede, verse grond. Hoe is het gesteld met de vraag en het aanbod van verse tulpengrond? Stefan van der Vlugt van CNB Makelaardij vertelt er graag meer over. Vooral in de Bollenstreek valt het niet mee om goede, verse tulpengrond te vinden, weet makelaar/taxateur Stefan van der Vlugt van CNB Makelaardij. “Veel kwekers werken in de Bollenstreek met elkaar samen in een roulatiepoule. Daar kom je als nieuwkomer of buitenstaander niet zo makkelijk tussen.” Op de kleigronden is dat een ander verhaal. “Daar wordt op dit moment juist vooral land aangeboden. We zien wel een lichte verschuiving naar meer vraag naar zandgronden.” De markt is niet ‘overspannen’ te noemen, vindt Van der Vlugt. “De verhouding tussen vraag en aanbod is redelijk stabiel.” Vlot van de hand Wie op zoek is naar goed, vers land voor de tulpenteelt, moet er wel vlot bij zijn. “Land dat te koop komt, gaat steeds vrij vlot van de hand. Vaak heeft een van de buren wel interesse, en anders iemand op de lijst van geïnteresseerden die wij bijhouden.” De nood is niet zo hoog dat er ‘blind’ wordt gekocht. “De kwaliteit moet goed zijn en de prijs in verhouding. We zien wel dat door alle ontwikkelingen rond corona en de onzekerheden die dat met zich meebrengt, kopers iets voorzichtiger zijn geworden.” Stille verkoop CNB Makelaardij adviseert, begeleidt en ondersteunt ondernemers bij het kopen/verkopen , pachten/verpachten van agrarische grond, bij de aan- en verkoop van agrarisch vastgoed en bij taxaties. “Daarbij richten wij ons specifiek op de bollensector. Het komt regelmatig voor dat opdrachtgevers kiezen voor ‘stille verkoop’ om zo te voorkomen dat er verhalen en speculaties rondgaan over de aanleiding van de verkoop. Omdat wij een groot netwerk in het vak hebben, kunnen we ook voor deze opdrachtgevers vraag en aanbod vlot aan elkaar koppelen.” De interesse voor pacht blijft stabiel in het bollenvak. “Op die manier houden grondeigenaren het land in eigen bezit en kunnen zij er toch een constant rendement mee behalen. Voor pachters ontstaat de mogelijkheid om aan vruchtwisseling te doen. Die vorm is voor beide partijen interessant.” Wie interesse heeft in pacht/verpacht, koop/verkoop en/of taxatie, kan contact opnemen met CNB Makelaardij via 0252-431360. Kijk hier voor het actuele aanbod.  

Nobelprijs naar veilingen (blog Paul Peters)

13 oktober 2020

CNB verzorgt al ruim 100 jaar veilingen in het bloembollenvak. Het viel mij daarom op dat de Nobelprijs voor Economie dit jaar naar het onderwerp ‘veilingen’ is gegaan. De Nobelprijswinnaars Robert B. Wilson en Paul R. Milgrom hebben studie gedaan naar veilingen met als gevolg dat veilen modern is gebleven. Door de Nobelprijswinnaars is vooral het gedrag van kopers geanalyseerd. Voor de geïnteresseerden lees het persbericht van het Nobelcomité hier.  Belangrijke rol We zien bij CNB ook voor de toekomst een belangrijke rol voor veilingen weggelegd. Voor materialen blijven we dat in samenwerking doen met Troostwijk. Bij Troostwijk wordt ook veel studie gedaan naar gedrag van kopers om de software van het veilen verder te verfijnen. Zelf zijn we bij CNB aan het kijken of we het groen veilen kunnen doorontwikkelen. We doen dat samen met Philip Ruigrok die we een stageplek hebben aangeboden. Philip doet de stage vanuit de HAS Den Bosch. Dit project is voor CNB en voor Philip erg leerzaam. Kansen De snelle ontwikkeling van technologie is de belangrijkste oorzaak dat ‘oude technieken’, zoals bijvoorbeeld het veilen, een nieuwe impuls kan worden gegeven. Ik verwacht dat we op veel meer fronten een versnelde ontwikkeling door gaan maken. De documentaire ‘de boer van de toekomst’ die afgelopen zondagavond op TV was te zien (VPRO Tegenlicht) wees daar ook op. Er liggen kansen voor onze mooie sector! Heeft u vragen of een suggestie? Neem dan contact op met Paul Peters, Manager Bemiddeling.

Afscheid Piet Takken

13 oktober 2020

Op woensdag 7 oktober is CNB vertegenwoordiger Piet Takken overleden. Piet is 63 jaar geworden. Piet heeft de afgelopen jaren alles uit de kast gehaald om zijn ziekte te overwinnen, maar heeft uiteindelijk de strijd op moeten geven. Afgelopen zaterdag 10 oktober was het afscheid van Piet. Paul Peters, manager bemiddeling, heeft een In Memoriam voor Piet geschreven die we graag met u delen. Klik hier.   Als eerbetoon aan Piet hingen de vlaggen in Lisse en Bovenkarspel afgelopen zaterdag halfstok.

Dahlia showtuin gehakseld, op naar 2021!

13 oktober 2020

De CNB dahlia showtuin bij de Tulperij is inmiddels gehakseld en de knollen worden binnenkort gerooid. ‘’We kijken terug op een bijzonder, maar mooi seizoen met een prachtige stand van het gewas’’ We hebben de afgelopen maanden veel bezoekers gezien en gesproken en daar zijn wij natuurlijk blij mee, vertelt vertegenwoordiger Dave van Schie. We kijken uit naar volgend jaar en zien u graag weer op onze showtuin!

Positieve afsluiting van bijzonder jaar

13 oktober 2020

Voorafgaand aan het boekjaar 2019-2020 had niemand kunnen bedenken dat het jaar zo een bijzondere wending zou krijgen. De coronacrisis… We kunnen er niet meer omheen. Ondanks het bijzondere jaar en de lastige marktomstandigheden hebben wij het boekjaar positief afgesloten. Het resultaat voor belasting is € 903.000,-.   Stijging omzet bemiddeling De handelsomzet bemiddeling is met € 4 miljoen gestegen ten opzichte van vorig boekjaar. Deze stijging is het gevolg van een toename in het product tulp en de overige bolgewassen.   Nieuwe koelhal volledig bezet De dienst koelen en prepareren heeft een goed jaar achter de rug, mede doordat de nieuwe koelhal direct volledig bezet was. Er is een omzet gerealiseerd van ruim € 6 miljoen euro, ca. € 800.000 meer dan vorig boekjaar. De omzet in groene veilingen is dit jaar uitgekomen op  € 3,4 miljoen. Wel bleek het dit boekjaar noodzakelijk € 0,4 mln te reserveren voor dubieuze debiteuren. Geen restitutie en winstuitkering “Het resultaat maakt in beginsel restitutie aan leden en winstuitkering aan medewerkers mogelijk. Met het oog op het aankomende financieel uitdagende jaar en de onzekerheden samenhangend met de debiteurenrisico’s voor komend boekjaar is besloten om de winst toe te voegen aan de algemene reserve'', aldus Leo van Leeuwen, directeur CNB. Online ALV De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op woensdag 28 oktober. Gezien de huidige omstandigheden is de ALV dit jaar online. De leden ontvangen hiervoor een uitnodiging met aanvullende informatie.

CNB vertegenwoordiger Piet Takken overleden

08 oktober 2020

Op woensdag 7 oktober is CNB vertegenwoordiger Piet Takken overleden. Piet is 63 jaar geworden. Piet heeft de afgelopen jaren alles uit de kast gehaald om zijn ziekte te overwinnen, maar heeft uiteindelijk de strijd op moeten geven.  Halverwege de jaren ’80 is Piet in dienst gekomen bij CNB als vertegenwoordiger met als werkgebied de Noordoostpolder. Piet heeft zich vastgebeten in de producten tulp en gladiool. Zijn betrokkenheid en gedrevenheid bij CNB, zijn klanten en het product was groot. Wij gaan Piet dan ook enorm missen als collega. Met het overlijden van Piet verliest het bloembollenvak een mooi mens en een gedreven vakgenoot.    Wij wensen Margret, Niels, Linda, familie en andere dierbaren enorm veel sterkte met dit verlies. Door de coronamaatregelen zal het afscheid  van Piet zaterdag 10 oktober in besloten kring plaatsvinden.  

CNB verbindt (blog Paul Peters)

29 september 2020

Bij CNB zijn we trots dat we ‘de wereld van bloembollen verbinden’. We gebruiken deze woorden regelmatig in advertenties, nieuwsbrieven en op onze website. Ondertussen wordt het steeds lastiger, vanwege Corona, om aan deze woorden daadwerkelijk invulling te geven. Steeds meer shows en beurzen zijn genoodzaakt ‘een jaartje over te slaan’ waaronder onze eigen CNB Bloem-en relatiedagen. In contact blijven Na vandaag 18:00 uur komt de nadruk weer op thuiswerken te liggen en komen nog meer momenten van verbinding in de knel. Ik ben trots op onze vertegenwoordigers die ondanks deze, weer oplopende beperkingen, contact met u houden. Dit contact zal wel steeds vaker via het telefoongesprek of videobellen worden. Dat is natuurlijk jammer maar is even niet anders. Live verbinding We blijven bij CNB aandacht geven aan het vinden van verbinding. De voorkeur ligt bij ‘live’ maar ook digitaal blijven we u opzoeken. Heeft u vragen of een suggestie? Neem dan contact op met Paul Peters, Manager Bemiddeling.

Betaaldatum november 2020

29 september 2020

Omdat wij de betaaldatum van november 2020 zo goed en zo snel mogelijk willen afwikkelen, is het prettig dat onze administratie op tijd over de nodige gegevens beschikt. Leveringsnota's  Wij willen u vragen leveringsnota’s van partijen die tot en woensdag 30 september geleverd zijn, uiterlijk 8 oktober 2020 bij ons aan te leveren. Leveringsnota’s die later binnen komen, kunnen wij pas per betaaldatum januari 2021 verwerken. Ook al heeft de leverantie voor of op 30 september 2020 plaatsgevonden. Zowel kopers als verkopers verzoeken wij op de leveringsnota’s en ontvangstbewijzen duidelijk het koopbriefnummer en de leveringsdatum in te vullen. Alvast bedankt.  

Toon: 9 | 18 | Alles