Broei vervroegen bij een laat seizoen

23-06-2021

Eind mei hadden we de winterjas nog aan, we hebben duidelijk te maken met een laat seizoen. Dat heeft gevolgen voor de gewassen. Hoe zorg je er dan toch voor dat de tulpen in de broeierij geen vertraging oplopen? Teeltadviseur Robèr Laan van CNB Teeltadvies vertelt er meer over.

Als we Robèr Laan spreken, begin juni, zijn de laatste tulpen net gekopt. “Wat je kunt doen om de broei te vervroegen, is de bollen een 34°C-behandeling te geven. Dan worden de partijen gelijker en kun je zo’n 7 tot 10 dagen vervroegen. Het voordeel van de 34°C- behandeling is dat stadium G eerder wordt bereikt en dat de groei in de kas sneller verloopt.” Laan benadrukt dat het belangrijk is om de behandeling zo snel mogelijk na het rooien te gegeven, want: “Hoe eerder, hoe meer vervroeging.”

Eerst drogen
Voorafgaand aan de behandeling in de cel moeten de bollen eerst twee dagen worden gedroogd. “Anders bevat de inwendige bol te veel vocht waardoor deze tijdens de 34°C-behandeling kan stikken. Dit treedt voornamelijk op bij bollen die strak in de huid zitten. Als de bollen een windscheur in de huid hebben is het gevaar al geweken.” Of partijen nog in de 34°C kunnen, hangt af van de stadiumontwikkeling van de spruit. “34°C heeft alleen een vervroegend effect tijdens de bladfase. Als de ontwikkeling verder is, werkt de behandeling vertragend en kan zelfs schade aan de nieuwe bloem geven. Laat bij twijfel de partij door ons onderzoeken.”

34˚C-behandeling
Tijdens de 34˚C-behandeling moet de koudste plek van de cel een temperatuur van 34°C zijn. “Als de temperatuur op de warmste plek in de cel wat hoger is, is dit niet erg. Temperaturen beneden 34°C geven een verminderd effect. Boven 38°C is de kans op verbrandingsschade zeer groot.” De RV moet tussen de 60 en 65 procent zijn.” De ondergrens is 60 procent vanwege te extreme uitdroging. Als de RV te hoog wordt, neemt de kans op verstikking, Roet en Rhizopus toe. Als de RV te laag is, drogen de bollen teveel uit en branden in. Als de luchtvochtigheid niet goed te regelen is in de cel, is het beter om de behandeling uit te besteden of de behandeling niet uit te voeren.”

Keuring spoelbassins
Laan vraagt ook nog even aandacht voor de keuring van spoelbassins. “Sinds 6 december 2009 moeten alle spoelbassins voldoen aan de ‘Handreiking aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de bloembollensector’. Dit houdt in dat elk bedrijf om de vijf jaar zijn spoelbassin moet laten keuren op lekverlies. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord doet op dit moment controle bij alle kwekers die een spoelbassin hebben. Als het spoelbassin langer dan vijf jaar geleden voor het laatst is gekeurd, moet een nieuwe keuring worden ingepland.”

Regelgeving
Bij de keuring moeten kwekers kunnen aantonen dat het bassin voldoet aan de regelgeving. “Om aan de regels te voldoen, moet het lekverlies van het bassin kleiner zijn dan 3 millimeter per dag. Afhankelijk van de uitslag van de keuring moeten er soms extra bodembeschermende voorzieningen worden getroffen. Robèr Laan CNB Teeltadvies is gecertificeerd om de keuring en het eventuele ontwerp van een spoelbassin uit te voeren. Wie een bassin heeft dat opnieuw gecertificeerd of ontworpen moet worden, kan contact opnemen met Robèr Laan.

Highlighted image: Broei vervroegen bij een laat seizoen

Vergelijkbaar nieuws