De Groene Tulp

16-02-2021

De Groen Tulp bestaat toch al zou je zeggen? We doelen hiermee niet op de ontwikkeling van een verbeterde groene kleur tulp maar om de bijdrage van CNB Teeltadvies binnen het project ‘De Groene Tulp’.

In dit project worden de mogelijkheden onderzocht en getest, om de teelt van Tulpen te verduurzamen ten aanzien van de inzet van de gewasbeschermingsmiddelen. Namens CNB Teeltadvies zit Yorick van Leeuwen in de stuurgroep van dit project. Hij vertelt je hier meer over.

Toekomstige ontwikkelingen
De Groene Tulp is een vierjarig project dat voor een deel wordt gefinancierd door iBulb, Agri Treat projects, NLG Holland, Rabobank, KAVB productgroep tulp, Stimuflori, GreenPort NHN, Koppert, CNB Teeltadvies en Universiteit Leiden. Door het participeren in dit project zijn we als teeltadviseurs nauw betrokken bij de toekomstige ontwikkelingen en kunnen we de opgedane kennis gebruiken om onze klanten goed te kunnen adviseren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Vertify (Proeftuin Zwaagdijk) en kent drie belangrijke pijlers;

  • Ziektebestrijding op het veld (vuurbestrijding)
  • Ontsmetten van de bollen
  • Behandelen van de bodem

Onderzoek
Het doel van deze onderzoeken is het opleveren van effectieve en duurzame strategieën voor de tulpenteelt zodat bij hoge ziekte- en plaagdruk misoogsten en onoverkomelijke schade aan zowel bol als tulp voorkomen worden. Het middelenpakket dat de bloembollentelers kunnen gebruiken is behoorlijk afgenomen in de afgelopen jaren en ook in nabije toekomst zullen er voor de sector belangrijke middelen verdwijnen. Het is dus van groot belang dat er gekeken wordt naar goede maar vooral werkbare alternatieven.

Kansen en mogelijkheden
Dat hier kansen en mogelijkheden liggen blijkt wel uit het feit dat de inzet van een ‘beslissing ondersteunend systeem’ BOS) het aantal vuurbestrijdingen in de teelt van de tulp behoorlijk kan reduceren zonder concessies te doen aan de opbrengst en kwaliteit van de tulpen. Met een standaard gehanteerd schema werd er 12 keer gespoten en bij BOS in het afgelopen seizoen 5 keer. Qua milieubelasting punten werd hiermee een reductie van 70% behaald ten opzichte van een standaard vuurbestrijdingsschema en qua opbrengst was er geen verschil!

Interessante resultaten
Bij het ontsmetten van de bollen worden alternatieven als Ozon, Chloor, biologische middelen, toepassingstechnieken en een reductie van doseringen met elkaar vergeleken. Ook hier komen interessante resultaten naar voren. Aan het einde van het project verwachten we praktijk toepasbare resultaten aan onze klanten te kunnen adviseren zodat zij klaar zijn voor de toekomst.

Heb je vragen over De Groene Tulp? Neem dan contact op met Yorick van Leeuwen.

 

Highlighted image: De Groene Tulp

Vergelijkbaar nieuws