De juiste keuzes maken

09-11-2021

U heeft de discussie over de gasprijzen vast wel meegekregen. Energie is een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering voor CNB Koelen & Prepareren. Door de juiste keuzes te maken en in te zetten op duurzaamheid, probeert de locatie in Bovenkarspel eventuele negatieve gevolgen te beperken.

Terwijl bij CNB Koelen & Preparen de eerste lelies binnenkomen, het team zich opmaakt voor het inpakwerk, en de ijstulpen in de cellen staan te bewortelen, vragen ook andere zaken de aandacht. Zo is er veel te doen rondom energie. Manager Jos Duin vertelt: “De overheid stuurt op CO2-beperking. Afgelopen voorjaar presenteerde Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Greendeal, het plan ‘Fit for 55’ een stevig pakket maatregelen dat ertoe moet leiden dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent is verlaagd ten opzicht van 1990. Dat geeft een nog grotere druk op de markt.”

Vaste prijs
Inspelend op de duurzaamheidsvraag heeft de vestiging in Bovenkarspel geïnvesteerd in zonnepanelen. “Onlangs is het derde project afgerond. Tezamen met warmtekrachtinstallatie wekken we nu 25 tot 30 procent duurzame energie op, afhankelijk van de periode van het jaar. Dat scheelt in de huidige tijden, waarbij sprake is van een energiecrisis in Europa en de prijzen door het dak gaan.” Wat betekent deze ontwikkeling voor CNB Koelen & Prepareren? “Op korte termijn laat ons dat niet ongemoeid en zien we een stijging van de energierekening, omdat nog een deel variabel is ingekocht. Op de middellange termijn hebben we hier minder last van omdat we gas en elektra hebben ingekocht tegen een vastgestelde prijs. Daardoor is vooraf bekend wat de invloed van de energiekosten is op de kostprijs en kunnen we van daaruit het bewaartarief doorrekenen. Het doorbelasten van steeds wisselende energietarieven geeft onzekerheid voor klanten. We willen daarin een betrouwbare partner zijn.” Dat betekent niet dat de tarieven niet zullen stijgen, benadrukt Duin. “De tarieven zijn al eerder gestegen door de verrekening van de CO2-toeslag die de producenten al langer moesten ophoesten.”

Met het oog op de stijgende energieprijzen, was Duin blij met de afgelopen, koele zomer. “Verder zijn we altijd alert op manieren om energie te besparen. Daarom hebben we ook altijd meegedaan aan het MJA-3 programma (meerjarenafsprakenconvenant met overheid, red.). Overigens staat de kwaliteit van bewaring altijd voorop. Door met ethyleensturing te werken in de bewaring van tulpen, LED-verlichting te installeren en kleine zaken zorgvuldig te doen, zoals het sluiten van celdeuren en uitschakelen van onnodige verlichting. Verder zijn onze nieuwe NH3-koelmachines ook energiezuiniger dan de oude freoninstallaties.”

 

Druk op verzekeringen
Een andere belangrijke ontwikkeling die CNB Koelen & Prepareren raakt, betreft de druk op de verzekeringsmarkt. “Wereldwijde schades als gevolg van brand en klimaatverandering, grote brandschades in Nederland zoals stalbranden en de recente overstromingen in Duitsland, België en Nederland, zorgen voor aanhoudende premiedruk. Tegelijkertijd neemt het aantal verzekeraars voor brandverzekeringen af. Verzekeraars zetten bovendien in op lagere verzekerde bedragen, hogere eigen risico’s, strengere voorwaarden en zij hebben een kritische houding ten aanzien van risicoselectie en -management. Verzekeraars eisen steeds vaker de opname van bepaalde clausules, bijvoorbeeld voor de verzekering van zonnepanelen met bijbehorende certificering. Ook dat heeft gevolgen voor Koelen en Prepareren.’’

Bij inspectie is aangegeven dat het aaneengesloten pand in Bovenkarspel een te hoog risico vormt. ‘’Wij moeten maatregelen nemen ten aanzien van brandpreventie. Wij hebben verschillende vergaande scenario’s onderzocht, van sprinklers installeren tot sloop en herbouw van een deel van het complex. Uiteindelijk gaat het om continuïteit van dienstverlening voor onze klanten en zoeken we de balans tussen betaalbaarheid en risicoverlaging. We zijn met verzekeraars tot overeenstemming gekomen om de gebouwen ‘op afstand te zetten’ door de (ingestorte) hal 13 niet meer te herbouwen, een deel van hal 6 te slopen en hal 5 een andere functie te geven, zonder fustopslag. Daarmee voorkomen we een eventuele overslag bij brand naar de andere gebouwen en kan, áls onverhoopt brand uitbreekt, de brandweer overal brand bestrijden. Aanvullend zullen we het complex van een volledige branddetectie voorzien. We werken het plan nu uit in detail en verwachten in het voorjaar van 2022 met de realisatie te kunnen beginnen.’’ Duin benadrukt: ‘’Met dit scenario boeten wij niet in op capaciteit van bewaring. Bovendien investeren wij altijd met het oog op kwaliteit en continuiteit, in het belang van onze klanten.’’

Highlighted image: De juiste keuzes maken

Vergelijkbaar nieuws