Leden akkoord met jaarrekening

25-10-2022

Afgelopen donderdagavond 20 oktober heeft de Algemene Ledenvergadering de jaarrekening over het boekjaar 2021-2022 vastgesteld.

Restitutie
Tijdens de online vergadering heeft directeur Leo van Leeuwen de jaarrekening toegelicht door middel van een animatievideo. Klik hier om de animatie terug te kijken. Met een resultaat voor belasting van ruim € 1,7 miljoen heeft CNB het boekjaar positief afgesloten. Er is dit jaar een record handelsomzet behaald. Dit maakt restitutie mogelijk. De leden hebben ingestemd om 10% van de betaalde provisie als restitutie aan de leden uit te keren. Het overige deel wordt gebruikt om het eigen vermogen te versterken.

Herbenoeming commissarissen
De zittingstermijn van Sjaak van den Berg en Arjan Slobbe als commissaris loopt deze maand af. Zij hebben zich verkiesbaar gesteld als commissaris. De vergadering heeft ingestemd met een herbenoeming van beide heren. De Raad van Commissarissen blijft daarmee op volle sterkte.

Vooruitblik
Leo heeft ook stilgestaan bij het boekjaar 2022-2023. De Geopolitieke en economische omstandigheden leiden momenteel tot onzekerheid voor ondernemers en consumenten. Vooralsnog lijkt de handelsstemming hier nog weinig gevoelig voor. Er is een handelsomzet begroot van bijna € 340 miljoen en ook voor Koelen en prepareren is een hogere omzet begroot. Op basis hiervan is voor het boekjaar 2022-2023 een winst voor belasting begroot van € 2,9 miljoen.

U kunt het jaarverslag 2021-2022 en de vastgestelde notulen van de Algemene Ledenvergadering 2021 op deze pagina terug vinden.

Highlighted image: Leden akkoord met jaarrekening

Vergelijkbaar nieuws