Jaarverslag en ALV

Donderdag 12 oktober 2023 heeft onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. 

De vergadering heeft de jaarrekening van boekjaar 2022-2023 vastgesteld. Hieronder kunt u het jaarverslag in zien. 

 
Downloads

Jaarverslag 2022-2023

Jaarverslag 2021-2022

Notulen ALV 20 oktober 2022