Management

CNB kent een éénhoofdig bestuur dat tevens de directie vormt van CNB.

Managementteam
De CNB organisatie is te typeren als plat, korte lijnen en met beide benen op de grond en in de praktijk. Daarbij past een klein managementteam dat bestaat uit de directeur, de manager bemiddeling en de manager bedrijfsvoering.