Onze ambitie

De Nederlandse sierteeltsector van met name bloembollen, knollen en vaste planten heeft op het mondiale speelveld een prominente positie die ze kan behouden en versterken door op allerlei aspecten te professionaliseren, te innoveren en te verduurzamen.

Professionele en dynamische organisatie
De sector is gebaat bij een professionele, dynamische organisatie die de handel maximaal stimuleert, faciliteert en ontzorgt, en met andere kwalitatieve diensten ondersteunt. CNB speelt hierbij een belangrijke rol en streeft met haar dienstverlening naar een succesvolle afzet van uitgangsmateriaal en het succes van haar klanten, nu en in de toekomst. CNB wil marktleider zijn als bemiddelaar van de handel in bloembollen en een speler van belang in knollen en vaste planten.

Versterking sierteeltsector
Door haar toegevoegde waarde te vergroten, als dienstenverlener en verbinder van expertise/kennis, wil CNB een bijdrage leveren aan de versterking van de sierteeltsector. CNB wil hiertoe haar rol als partner van kwekers, broeiers en exporteurs vergroten door succesvol zaken doen te borgen, op korte termijn (transacties) en op lange termijn (kwaliteitsontwikkeling)en haar verantwoordelijkheid neemt op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering van de keten, inkoopvoorwaarden en reglementen. 

Highlighted image: Onze ambitie