Meegroeien met de markt

15-05-2019 100 jaar CNB

In een serie artikelen over honderd jaar CNB kan een aflevering over Koelen en Prepareren in Bovenkarspel niet ontbreken. De dienstverlening van de West-Friese tak van CNB heeft een belangrijke meerwaarde, met naast koelen en prepareren ook teeltadvies. Ooit ontstonden deze werkzaamheden vanuit de vraag vanuit de markt. Dat heeft altijd geleid tot groei. Zo wordt dit najaar hal 18 opgeleverd.

Het begon in West-Friesland allemaal met de bollenveiling, die in 1919 van start ging en later fuseerde met de veiling in Lisse. In die beginjaren was er nog geen sprake van koelen en prepareren, vertelt manager Jos Duin. “Pas midden jaren 70 werden de eerste koelcellen gebouwd ‘voor elke gewenste bolbehandeling op maat’. De aanleiding daarvoor was vraag vanuit de markt. “Bedrijven in de regio groeiden en hadden behoefte aan opslagcapaciteit om hun bollen te prepareren. CNB speelde daarop in door koelcellen te bouwen. Zo kwamen hal 7, 8 en 9 tot stand.”

ULO-cellen
De volgende belangrijke ontwikkeling was de ULO-bewaring, aanvankelijk alleen voor ijstulpen. “De methode werd al gebruikt voor appels en bleek ook goed toepasbaar voor bloembollen. Er werd een start gemaakt met tulpen, later bleken lelies ook goed te gedijen onder ULO-omstandigheden.” De vraag naar koelruimte en preparatiewerkzaamheden bleef groeien. Zo kwam in 1989 het ‘ijspaleis’ tot stand: hal 10, 11 en 12 werden opgeleverd. “Die waren bedoeld voor ijstulpen.” De vraag zette door, en zo werd in 2002 hal 15 neergezet voor de bewaring van lelies. Voormalig minister Van der Zalm opende het pand. Hallen 16 en 17 volgden een aantal jaren daarna.

Nieuwbouw
Als alles volgens planning verloopt, kan dit najaar hal 18 in gebruik worden genomen, volledig ingericht met ULO-cellen. “De bouw van deze hal komt voort uit de vervanging van de ULO cellen in het ijspaleis en marktvraag. In al die jaren zijn wij meegegroeid met de markt. Daarbij hebben wij veel kennis ontwikkeld op het terrein van koelen en prepareren. Bovendien zijn we ons steeds meer gaan focussen: wij richten ons alleen nog op tulp en lelie. Dat zijn de grootste gewassen waar wij veel toekomst in zien. Bovendien hebben we daar veel kennis van. We zijn van generalist meer specialist geworden. Daarin ligt onze kracht.” De afgelopen jaren heeft Duin regelmatig ‘nee’ moeten verkopen aan bedrijven die koelruimte zochten. “Met hal 18 erbij, kunnen we onze bestaande en weer nieuwe klanten bedienen.”

Tekst: Monique Ooms

Highlighted image: Meegroeien met de markt

Vergelijkbaar nieuws