Positieve afsluiting van bijzonder jaar

13-10-2020

Voorafgaand aan het boekjaar 2019-2020 had niemand kunnen bedenken dat het jaar zo een bijzondere wending zou krijgen. De coronacrisis… We kunnen er niet meer omheen. Ondanks het bijzondere jaar en de lastige marktomstandigheden hebben wij het boekjaar positief afgesloten. Het resultaat voor belasting is € 903.000,-.  

Stijging omzet bemiddeling
De handelsomzet bemiddeling is met € 4 miljoen gestegen ten opzichte van vorig boekjaar. Deze stijging is het gevolg van een toename in het product tulp en de overige bolgewassen.  

Nieuwe koelhal volledig bezet
De dienst koelen en prepareren heeft een goed jaar achter de rug, mede doordat de nieuwe koelhal direct volledig bezet was. Er is een omzet gerealiseerd van ruim € 6 miljoen euro, ca. € 800.000 meer dan vorig boekjaar. De omzet in groene veilingen is dit jaar uitgekomen op  € 3,4 miljoen. Wel bleek het dit boekjaar noodzakelijk € 0,4 mln te reserveren voor dubieuze debiteuren.

Geen restitutie en winstuitkering
“Het resultaat maakt in beginsel restitutie aan leden en winstuitkering aan medewerkers mogelijk. Met het oog op het aankomende financieel uitdagende jaar en de onzekerheden samenhangend met de debiteurenrisico’s voor komend boekjaar is besloten om de winst toe te voegen aan de algemene reserve'', aldus Leo van Leeuwen, directeur CNB.

Online ALV
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op woensdag 28 oktober. Gezien de huidige omstandigheden is de ALV dit jaar online. De leden ontvangen hiervoor een uitnodiging met aanvullende informatie.

Highlighted image: Positieve afsluiting van bijzonder jaar

Vergelijkbaar nieuws