Archief

Dit overzicht bevat oudere nieuwsberichten uit ons archief.

CNB Dahliaweek komt eraan

05 september 2017

Maandag 11 september is de start van de CNB Dahliaweek. De gehele week zijn er volop dahlia’s te bewonderen in de showkas van CNB. Naast het bekende handelssortiment worden er ook diverse noviteiten geshowd.Bezoek showtuinEen bezoek aan de binnenshow kan prima gecombineerd worden met een bezoek aan de showtuin. Op de showtuin zijn maar liefst 640 soorten opgeplant. De locatie van de showtuin is vlakbij CNB, namelijk Heereweg 439 in Lisse.NetwerkenCNB organiseert voor haar dahlia relaties op donderdag 14 september een barbecue op de showtuin. Een goede gelegenheid om vakgenoten op een meer informele manier te spreken. Heeft u de uitnodiging gemist maar wilt u toch graag komen? Aanmelden hiervoor kan bij Maaike Pennings via m.pennings@cnb.nl 

Positief bedrijfsresultaat voor CNB

05 september 2017

Op dinsdag 3 oktober vindt de Algemene Ledenvergadering van CNB plaats. Het afgelopen boekjaar wordt met een positief resultaat van € 1.648.000,- afgesloten. Dit is een stijging van € 570.000 ten opzichte van vorig boekjaar. De handelsomzet bemiddeling bedraagt € 293 mln. Hier is een toename van 3 miljoen euro gerealiseerd. “De behaalde handelsomzet en een goede incasso van debiteuren zorgt er wederom voor dat onze leden kunnen rekenen op een restitutie van 10 procent van de betaalde provisie”, aldus Leo van Leeuwen, directeur CNB. Aan de ledenvergadering wordt dit besluit tot restitutie van betaalde provisie ter goedkeuring voorgelegd. Met een omzet van € 4,8 miljoen is de dienst koelen en prepareren nagenoeg gelijk gebleven aan vorig boekjaar. Met groene veilingen is een omzet van € 2 miljoen gehaald. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig boekjaar. De Algemene Ledenvergadering vindt plaats in het CNB gebouw in Lisse. De aanvang van de vergadering is 19.30 uur en vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. De leden ontvangen hiervoor overigens nog een uitnodiging met aanvullende informatie.

CNB zorgt voor oplossing kwekersverenigingen

27 juli 2017

CNB is al geruime tijd in gesprek met de ACM (Autoriteit Consument en Markt) over de werkwijze van de kwekersverenigingen. Dit naar aanleiding van de mogelijke mededingingsrisico’s die samenhangen met de huidige werkwijze van kwekersverenigingen. “Van CNB mag verwacht worden dat we de risico’s voor onze klanten zover als mogelijk beperken” aldus Leo van Leeuwen, directeur van CNB. Recent heeft de ACM een antwoord geformuleerd op de belangrijkste vraagstukken. Hierbij heeft de ACM geconcludeerd dat de huidige werkwijze met kwekersverenigingen mededingingsrisico’s met zich meebrengt. “Het spreekt voor zich dat het in het belang is van onze klanten om deze risico’s voor hen weg te nemen” aldus Van Leeuwen. “Het eenvoudigweg stopzetten van de huidige werkwijze neemt die risico’s weliswaar weg, maar we voelen ons verplicht om aan onze klanten een passend alternatief voor te kunnen leggen.” Vanuit de behoefte van een relatief groot aantal kwekers om gezamenlijk met andere kwekers te kunnen blijven verkopen en ook omdat CNB gelooft in deze wijze van samenwerking in teelt en afzet, is CNB op zoek gegaan naar een alternatieve werkwijze die wel “mededingingsproof’’ is. “Er zijn allerlei structuren tegen het licht gehouden, ondersteund door gespecialiseerde juristen en we zijn er uiteindelijk in geslaagd een werkwijze te vinden die voor alle partijen werkbaar lijkt en recht doet aan de verschillende belangen” is de stellige overtuiging van Van Leeuwen. De ACM heeft aan CNB bevestigd dat CNB met deze alternatieve werkwijze een belangrijke stap in de goede richting zet en dat deze werkwijze de mededingingsrisico’s kan wegnemen, waarbij de ACM wel benadrukt dat het uiteindelijk gaat om de goede en zorgvuldige uitvoering hiervan in de praktijk. Het traject met de ACM is nu afgerond. Naar aanleiding van dit traject adviseert CNB kwekersverenigingen om de huidige werkwijze te staken en over te stappen naar een nieuwe werkwijze. Voor deze nieuwe werkwijze heeft CNB voor haar klanten een totaaloplossing ontwikkeld in de vorm van een nieuwe afzonderlijke dienst voor kwekers. “Samen met de betrokken kwekers zullen we deze nieuwe activiteit verder ontwikkelen en op maat inkleuren, waarbij CNB haar klanten zal blijven behoeden voor mededingingsrisico’s. We hebben inmiddels veel kennis opgedaan en daar laten we onze klanten graag van profiteren.” De bij kwekersverenigingen betrokken kwekers worden hiervoor binnenkort door CNB benaderd.

Showkas CNB decor voor muscari's

02 juli 2017

Van maandag 13 t/m vrijdag 17 februari vindt de CNB Muscariweek plaats. Tijdens deze week is de showkas van CNB gevuld met noviteiten en handelssortiment. De show is elke dag te bezoeken van 8.30 uur tot 17.00 uur bij CNB aan de Heereweg 347 in Lisse.De laatste jaren zijn er steeds meer nieuwe, zeer bruikbare soorten op de markt gekomen. De muscari doet het goed op pot, in de tuin en in een boeket. Dus alle reden voor het organiseren van de CNB Muscariweek. Inzenders zoals Muscari BV, Kwekersvereniging Big Smile, Gebr. Pletting en Roma Nova zijn inzender van de productweek. Nieuwe inzenders kunnen zich tot aan de opening van de show nog aanmelden. Hoe meer er geshowd kan worden, hoe beter. Inschrijven kan door een mail te sturen naar Maaike Pennings: m.pennings@cnb.nl De show is met name interessant voor handelaren en exporteurs in potjes, snijbloemen en droogverkoop.

CNB Pioen- en Irisweken

23 mei 2017

Van dinsdag 6 t/m vrijdag 16 juni vindt alweer de derde editie van de CNB Pioen- en irisweken plaats. Tijdens deze weken staat de mijnzaal van CNb volledi gin het teken van de Pioen en de Iris.  SamenvoegingWat begon als twee afzonderlijke productshows in de showkas, is vorig jaar uitgegroeid tot een volwaardige show in de mijnzaal van CNB. Gedurende deze twee weken zijn er meer dan 125 bloeiende soorten pioenrozen te bezichtigen. Zowel het actuele handelssortiment als de nieuwste cultivars zijn te zien. Ongeveer 80 soorten irissen worden verwacht, waarvan ook zowel het handelssortiment als de noviteiten te zien zijn. Het broeierij assortiment is goed vertegenwoordigd, wat de show ook interessant maakt voor de bloemeninkopers.  OpeningstijdenDe show is alle werkdagen geopend va 8.30 uur tot 17.00 uur en is vrij te bezichtigen. Op dinsdag 13 juni is er een avond openstelling tot 21.00 uur. Wilt u ook uw soorten showen tijdens deze weken? Voor Irissen kunt u contact opnemen met Hans Pater via 06 - 53 29 96 17 en voor het showen van Pioenen kunt u bij Ron Hoogeveen terecht via 06 – 53 39 02 29.

Extra groene veiling CNB veilingteam

25 april 2017

Het CNB veilingteam heeft nog een extra groene veiling opdracht toegevoegd aan de agenda. Voor Fields, Source of Flowers wordt op 17 mei 1440 RR van de Tulp Sweet Flag® geveild. Het tuinadres is Schoterpad 14 in Rutten.  Deze groene veiling vindt aansluitend op de groene veiling van Bloembollenbedrijf Straatsma plaats. Voor een overzicht van de totale veilingagenda klik hier.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Walkier van CNB via 06 – 83 71 43 50.  

Kijkdagen Mantel's tuinbouwbedrijf

06 april 2017

Maandag 10 en dinsdag 11 april is er de mogelijkheid om de te veilen machines en materialen van de firma Mantel's tuinbouwbedrijf B.V. te bekijken. Deze firma heeft ervoor gekozen om de veiling uit te laten voeren door CNB in samenwerking met Troostwijk. De veiling bevat een complete lelie verwerkingslijn met onder andere een weegteller, diverse rollensorteerders, kantelaars en een lichtsluistelmachine. Een topstuk van deze veiling is de Aweta 6-lijns Calistar weeg/telmachine. Wilt u de kavels bekijken of een bod uitbrengen? Dat kan via deze link. De veiling sluit op woensdag 12 april. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Walkier van CNB via 06 – 83 71 43 50.

CNB Narcissen Tweedaagse en Hyacintendag op de Floratuin krijgen vervolg

03 april 2017

Op woensdag 12 en donderdag 13 april staat de Floratuin in Julianadorp helemaal in het teken van de narcis en de hyacint. Na het succes van vorig jaar wordt er dit jaar weer een vervolg gegeven aan de CNB Narcissen tweedaagse en de CNb Hyacintendag.  Tijdens de Narcissen Tweedaagse staan vooral de snijnarcissen centraal, maar is er ook volop gelegenheid om rond te kijken in de showtuin, waar vele soorten narcissen opgeplant staan en o.a. diverse zaailingen bezichtigd kunnen worden. Gelijktijdig vindt op donderdag 13 april de Hyacintendag plaats. In de showtuin staan bijna honderd verschillende hyacintencultivars opgeplant. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid voor de verlenging van spuitlicenties. (aanmelden kan via s.v.d.vlugt@cnb.nl).  Programma: 13:30 uur Ontvangst 14:00 uur Syngenta Crop Protection, Ruud Roeven, spuittechniek en actualiteiten in de gewasbescherming. 15:00 uur CAV Agrotheek, Arjan de Vries, Werking, toepassing en ontwikkelingen van chloor. 16:00 uur Etiketwijzigingen voor seizoen 2017 16:30 uur Bezoek showtuin Beide evenementen worden afgesloten met een gezamenlijke barbecue. Vanaf 17.00 uur staat de borrel klaar. U kunt zich aanmelden bij Maaike Pennings via m.pennings@cnb.nl of via uw CNB vertegenwoordiger.    

Toon: 9 | 18 | Alles